Raportointi

ODIN asettaa korkeat vaatimukset seurannalle, raportoinnille ja asiakaspalvelulle. Institutionaalisille sijoittajillemme tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja raportoinnissa taataksemme parhaan mahdollisen palvelun.

Markkinanäkemstemme ja salkkujamme seuranta ja raportointi on joustavaa ja helposti sovellettavissa tarpeisiisi. Kuukausiraportointimme perustuu salkkuraportista, päivitetyistä rahastokatsauksista, joista ilmenee kaikki avainluvut tuoton ja riskin suhteen, sekä salkunhoitajien kuukausikatsauksista ja makrokatsauksesta. Tarjoamme myös ESG –raportointia tarpeen mukaan.


Salkkuraportti

ODIN tuottaa kuukausittain sähköisen salkkuraportin. Raportista ilmenee rahastokohtaiset markkina-arvot, ostohinnat ja voitto-/tappiolaskelmat.


Avainluvut ja salkun sisältö

Rahastojen avainluvut päivitetään kuukausittain. Avainluvut käsittävät tuotot, riskit ja salkun sisällöt ja ne löytyvät rahastojen omilta sivuilta. Käytämme myös kontribuutio-/atribuutioanalyyseja. Kontribuutioanalyyseista ilmenee rahaston tuottoon eniten vaikuttaneet yritykset kuukausi- ja vuositasolla, maittain että sektoreittain. Atribuutioanalyyseissa ilmenee rahastossa eniten tuottaneiden yritysten tuotto verrattuna vertailuindeksiin.
Löydät päivitetyt avainluvut rahastojen sivuilta


Salkunhoitajien kuukausikatsaukset

Raportissa yhdistetään salkunhoitajien näkemykset rahastoista yleiseen markkinanäkemykseen. Salkunhoitajat perustelevat tekemiään salkunhoidollisia päätöksiä kuluneelta kuukaudelta ja esittelevät mahdollisia uusia tulokkaita salkuissa.
Kuukausikatsaukset löytyvät rahastojen sivuilta

 

ESG–raportointi

ODIN oli yksi ensimmäisistä norjalaisista rahastoyhtiöistä, joka allekirjoitti YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) ja sitoutuu siten noudattamaan kestävyyttä, sosiaalista vastuuta sekä omistaja-johtoisen sijoitusfilosofiaa koskevaa kuutta sääntöä. Periaatteiden allekirjoittamisen syynä 29.6.2012 on tahto viestittää kestävien arvojen luomisesta aktiivisen omistajaohjauksen kehittämisen avulla. Olemme liittäneet ESG-periaatteet osaksi sijoitusprosessejamme.
Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta ja ESG:stä