Alexander Miller

Alexander Millerillä on MBA (Master of Business Administration) -tutkinto Wyomingin yliopistosta ja hän on NHI:n / NFF:n (Norges Handelshøyskole/Norske Finansanalytikeres Forening) valtuuttama rahoitusanalyytikko.

Tausta ja osaaminen

Alexander Miller nimitettiin ODIN Forvaltningin sijoitusjohtajaksi 1.1.2021 alkaen. Miller on tätä ennen toiminut Eika Kapitalforvaltningin sijoitusjohtajana. Hän on työskennellyt varainhoito- ja rahoitusalalla 1990-luvun loppupuolelta lähtien, ja hänellä on vankka kokemus alalta.

Miller on toiminut Eikan sijoitusjohtajana kaksi kautta, kumpikin kestoltaan noin neljä vuotta vuosien 1997–2006 aikana. Tätä työtä hän on tehnyt myös viime vuoden ajan, kunnes hänet rekrytoitiin ODIN:iin. Vuodesta 2006 vuoteen 2015 hän toimi Ferd Investin toimitusjohtajana, ja vastasi Ferd-konsernin pörssilistatuista sijoituksista Pohjoismaissa. Vuodesta 2016 vuoteen 2019 hän toimi John Fredriksenin yksityisomistuksessa olevan sijoitusyhtiön Seatankersin sijoitusjohtajana.