Jonathan Schönbäck

Jonathan on suorittanut Uppsalan yliopistossa kansantaloustieteen maisterin tutkinnon pääaineenaan rahoitus. Lisäksi hän on opiskellut matematiikkaa Uppsalan teknillisessä korkeakoulussa. Hänellä on yli 11 vuoden kokemus Handelsbankenin Selektiv-rahaston salkunhoitajana.

Tausta ja osaaminen

Jonathan on työskennellyt ODINilla heinäkuusta 2019 alkaen. Hän kokoaa marraskuun lopussa esiteltävän small cap -rahaston ja toimii sen salkunhoitajana.
Jonathan työskenteli aiemmin Handelsbankenilla Selektiv-rahastoyksikössä vuodesta 2008 alkaen. Tämän jälkeen Jonathan keskittyi sijoituksiin laadukkaisiin yrityksiin pitkällä sijoitushorisontilla. Hän osallistui Selektiv-rahastojen salkunhoitoon. Kesäkuusta 2013 alkaen hän vastasi AstraZeneca Allemansfond -rahastosta. Tammikuusta 2014 hän vastasi Sverige Selektiv -rahastosta. Kun hän lopetti toukokuussa 2019, viiden vuoden historialla mitattuna se oli Ruotsin parhaiden kehittynyt.
Jonathanilla oli keskeinen osa Selektiv-salkunhoidossa käytettävän screening- ja analysointimallin kehittämisessä. Hän johti Handelsbankenin Selektiv-salkunhoitoa vuodesta 2017 muualle siirtymiseensä saakka.