Mikä on Kiinan merkitys Euroopalle?

Kiina on ollut viime vuosien ajan maailman talouskasvun tärkeä veturi. Mitä tapahtuu, jos Kiinan kasvu alkaisi nyt näyttää hiipumisen merkkejä?

Euroopalle sen merkitys olisi huomattavasti pienempi kuin voisi kuvitella. Sijoittajilla on tapana yliarvioida Kiinan merkitystä. Euroopan nykyinen orastava kasvu perustuu useisiin vahvoihin tukijalkoihin, ja Kiina ei vaikuta kovinkaan paljon ODIN Europa -rahastoon.

Kuinka tärkeä Kiina on EU:n kehitykselle?
Kiinan merkitys EU:n kauppakumppanina on kasvanut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Kiinan osuus EU:n tuonnista on nyt suurin, ja maa on lisäksi yksi nopeimmin kasvavista vientimarkkinoista. Monet seikat viittaavat kuitenkin siihen, että Kiinan kasvu on hidastumassa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon se hidastuu, koska viralliset luvut ovat epävarmoja.
EU:n ulkopuolisiin maihin suuntautuvan viennin osuus on ainoastaan 12 prosenttia alueella syntyvästä lisäarvosta (kuva 1). Euroopan tärkein vientimaa on USA 9 prosentin osuudella. Toiseksi tärkein vientimaa on Kiina 8 prosentin osuudella. Kiinaan suuntautuvan viennin osuus EU:n tuottamasta BKT:sta on toisin sanoen ainoastaan 1,2 prosenttia. Euroopan tärkeimmän vientimaan Saksan vastaavat luvut kertovat, että viennin osuus maan BKT:sta on 39 prosenttia. Kiinaan suuntautuu tästä 7 prosenttia. Vertailun vuoksi voidaan mainita, että vienti Alankomaihin on yhtä suuri. Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvion mukaan Kiinan kasvun hiipuminen yhdellä prosenttiyksiköllä leikkaa maailman kasvua 0,1 prosenttiyksiköllä1. Tätä ei ole syytä säikähtää.

EU-BKT

Jos Kiinassa tapahtuisi oikein kova lasku, se vaikuttaisi todennäköisesti maailmantalouteen jonkin verran enemmän. Uskomme kuitenkin Euroopan olevan tällä hetkellä niin vakaissa kantimissa, että se selviytyisi kunnialla myös sellaisesta skenaariosta. Tätä voidaan perustella sillä, että eurooppalainen kuluttaja on palannut markkinoille.

Yksityinen kulutus muodostaa lähes 60 prosenttia EU:n lisäarvosta. Eurooppalaisen kuluttajan tilanne ei ole viime aikoina heikentynyt vaan pikemminkin päinvastoin. Kuluttajien luottamusindikaattorit ovat korkeimmalla tasollaan kahdeksaan vuoteen, ja kulutuksen kasvu on palannut entiselle tavanomaiselle tasolleen. Tämä voi johtua toisaalta kuluttajien omaan työtilanteeseen liittyvän turvallisuuden lisääntymisestä ja reaalipalkan kasvusta sekä toisaalta korkojen alentumisen ja sähkön sekä elintarvikkeiden hintojen halventumisen tuomista ”verohelpotuksista”. Eurooppalainen kuluttaja on viimeinkin herännyt eloon kahden peräkkäisen taantuman jälkeen.

Tiivistelmä: Arviomme mukaan Kiinan kasvun heikentymisen vaikutuksia Eurooppaan on yliarvioitu. Aiempaa pirteämmän eurooppalaisen kuluttajan merkitys vaisuun kiinalaiseen kuluttajaan nähden kasvaa huomattavasti.

 

Mikä on Kiinan merkitys ODIN Europan salkkuyhtiöiden kehitykselle?

Eurooppalaiset ostavat kiinalaisilta pääasiassa kulutustavaroita kuten kenkiä, vaatteita, huonekaluja, lamppuja ja pelejä ja myyvät puolestaan Kiinaan autoja, lentokoneita, luksustuotteita ja kemikaaleja. Näitä toimialoja edustavat yhtiöt ovat saaneet viime aikoina kokea kovia. Tällä on vain vähäinen vaikutus ODIN Europa -rahastoon.

Rahastossamme on kolme mainituilla toimialoilla toimivaa yhtiötä. Niistä kaksi ovat autoalalla ja alihankinta-alalla toimivat yhtiöt Leoni ja Continental. Päästöjen vähentämisen edellyttämän rakenteellisen kasvun, elektroniikan osuuden lisääntymisen sekä turvallisuusvaatimusten kiristymisen ansiosta nämä kaksi yhtiötä ovat suhteellisen vankassa asemassa sellaisessa skenaariossa, jossa kiinalaisten ostamien autojen määrä supistuu. Luksustuotteiden toimialaa edustaa rahastossamme ainoastaan Hugo Boss, mutta useimmista eurooppalaisista luksustuotteita valmistavista yhtiöistä poiketen tämä yhtiö ei juuri kohdista liiketoimintaansa Kiinaan.

Salkkuyhtiöittemme yhteenlasketuista liikevaihdosta Kiinan osuus on runsaat 6 prosenttia (kuva 2). Eniten Kiinaan päin suuntautuvia yhtiöitä ovat sveitsiläinen teknologiayhtiö Ams (24 prosenttia myynnistä), brittiläis-hollantilainen elintarvikealan yhtiö Unilever (13 prosenttia myynnistä) ja ranskalainen testaus- ja sertfiointiyhtiö Bureau Veritas (13 prosenttia myynnistä). On monia syitä siihen, ettemme ole kovinkaan huolissamme näiden yhtiöiden kehityksestä alueella.

  • Ams valmistaa analogisia puolijohteita, joita käytetään muun muassa Applen ja Samsungin älypuhelimissa ja tableteissa. Vaikka suurella osalla näistä asiakkaista on tuotantoa Kiinassa, loppuasiakkaita on ympäri koko maailmaa.
  • Unileverin elintarvikkeiden ja hygieniatuotteiden myyntiin ei Kiinan tilanteella ole juurikaan vaikutusta. Vaikka taloudellinen tilanne on heikentynyt, ruokaa tarvitaan aina, vaatteita on pestävä ja hampaita harjattava. Uskomme, että kasvava keskiluokka alkaa pidemmällä aikavälillä lisätä Unileverin tuotteiden kysyntää.
  • Bureau Veritasin asiakkaat ovat suuressa määrin lain mukaan velvollisia suorittamaan testejä, tarkastuksia ja sertifiointeja talouden sykleistä riippumatta. Sen sijaan kaivosteollisuuden palveluihin Kiinan kehitys vaikuttaa, mutta niiden osuus yhtiön liikevaihdosta on ainoastaan 10 prosenttia.

Liiketoiminta-Kiinassa

ODIN Europan salkkuyhtiöt myyvät tuotteitaan pääasiassa Euroopan maissa. Myynnistä 40 prosenttia tapahtuu alueella, jonka kehitys on ollut viime vuoden ajan selkeästi positiivinen. USA:n osuus kokonaismyynnistä on 20 prosenttia. Amerikan talouden hyvän vedon ja dollarin sekä euron vaihtosuhteen huomattavan heikentymisen ansiosta salkkuyhtiöittemme myyntituotot kasvavat maassa voimakkaasti.

Johtopäätös: Rahaston yhtiöillä on siis sangen rajattu myynti Kiinaan. Mielestämme monien Kiinassa operoivien yhtiöiden kurssilaskussa on kyse ylireagoinnista. Tällä hetkellä ei ole suosittua omistaa Kiinaan tuotteitaan myyvien yhtiöiden osakkeita, vaikka tämän myynnin osuus olisi hyvinkin vähäinen. Sen lisäksi rahaston kassatilanne on hyvä. Olemme valmiita ostamaan lisää hyviä yhtiöitä edulliseen hintaan.

Kirjoittanut

Vanhempi salkunhoitaja
Håvard Opland on hyvin perehtynyt kansainvälisiin osakemarkkinoihin.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.