ODIN Finland A

ODIN luo arvoa pitkäjänteisellä, aktiivisella ja vastuullisella varainhoidolla. Suomessa ODIN luo arvoa useimmiten sijoituksilla konepajoihin, metsäyhtiöihin tai teknologiayrityksiin. Hyvä omistajaohjaus ja osingonmaksupolitiikka ovat tunnusomaista monelle ODIN Finlandin yritykselle. ODIN Finland A on osuuslaji ODIN Finland rahastossa, jossa minimimerkintä on 10 milj. NOK (noin 1,2 milj. euroa).