ODIN Energi C

ODIN luo arvoa pitkäjänteisellä, aktiivisella ja vastuullisella varainhoidolla. Energian kulutus ja maailmanlaajuinen kasvu kulkevat käsi kädessä. ODIN Energi sijoittaa laajasti energia-alalle. Rahasto sijoittaa yrityksiin, joiden toiminta liittyy öljyn- ja kaasun talteenottoon, vaihtoehtoisen energian kehittämiseen, jatkojalostukseen, kuljetukseen ja jakeluun sekä yrityksiin, jotka tuottavat palveluja näille yrityksille. ODIN Energi C on osuuslaji ODIN Energi rahastossa, jossa minimimerkintäsumma on 500 euroa.