ODIN Finland B

ODIN luo arvoa pitkäjänteisellä, aktiivisella ja vastuullisella varainhoidolla. Suomessa ODIN luo arvoa useimmiten sijoituksilla konepajoihin, metsäyhtiöihin tai teknologiayrityksiin. Hyvä omistajaohjaus ja osingonmaksupolitiikka ovat tunnusomaista monelle ODIN Finlandin yritykselle. ODIN Finland B on osuuslaji ODIN Finland rahastossa, jossa minimimerkintä on 1 milj. NOK (noin 120.000 euroa).