ODIN Finland C

ODIN luo arvoa pitkäjänteisellä, aktiivisella ja vastuullisella varainhoidolla. Suomessa ODIN luo arvoa useimmiten sijoituksilla konepajoihin, metsäyhtiöihin tai teknologiayrityksiin. Hyvä omistajaohjaus ja osingonmaksupolitiikka ovat tunnusomaista monelle ODIN Finlandin yritykselle. ODIN Finland C on osuuslaji ODIN Finland rahastossa, jossa minimimerkintäsumma on 500 euroa.