Fondfusioner i ODIN

ODIN vill slå samman ODIN Finland med ODIN Norden och ODIN Energi med ODIN Global.

Den 29 augusti 2019 fick fondandelsägarna i de fyra fonderna information om de önskade fusionerna. Fusionsfrågan tas upp på en separat andelsägarstämma i Oslo den 17 september 2019. Det planerade fusionsdatumet är 25.11.2019.

Varför vill vi fusionera ODIN Finland med ODIN Norden?
Under de senaste åren har intresset för renodlade finska fonder och 100 procent exponering mot den finländska marknaden varit lågt. Vi anser att ODIN Norden täcker en adekvat exponering mot Finland, samtidigt som ODIN Norden erbjuder kunderna en lägre förvaltningsavgift.

Varför vill vi fusionera ODIN Energi med ODIN Global?
På senare år har vi haft en krympande kundbas i ODIN Energi och efterfrågan från nya kunder har varit låg. Genom att slå samman ODIN Energi med ODIN Global kommer aktieägarna fortsatt att kunna få exponering mot energimarknaden, även om ODIN Global har ett bredare mandat och investerar i flera sektorer.

Fusionen utgör ett viktigt steg på vägen i ODIN:s övergripande strategi om att koncentrera portföljerna för att höja den totala kvaliteten på våra investeringsbeslut. Vi är övertygade om att detta kommer att gynna alla våra fondandelsägare och generera ännu bättre förvaltningsresultat i framtiden.

 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.