Fondfusioner och stadgeändringar

Onsdagen 18 maj 2016 hölls en andelsägarstämma i samband med planerade fusioner och stadgeändringar i vissa av ODINs fonder.

Andelsägarstämman hölls i samband med den planerade fusionen mellan ODIN Norden/ODIN Norden II, ODIN Sverige/ODIN Sverige II, ODIN Global/ODIN Global II. Beslut om fusion tas förutsatt att minst 75 procent röstar för förslaget i respektive fond.

Därtill föreslås stadgeändringar i ODIN Norden, ODIN Sverige, ODIN Global och ODIN Emerging Markets. Beslut om stadgeändringar tas förutsatt att minst 75 procent röstar för detta.

Huvudpunkterna i föreslagna stadgeändringar:

ODIN Norden: Anpassa stadgarna till värdepappersfondlagen och värdepappersfondernas förenings rekommenderade standardstadgar; upprätta olika andelsklasser i fonden; ge möjlighet för utlåning av finansiella instrument och minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen.

ODIN Global: Minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen samt ändra datum för beräkning av andelsägarnas totala teckningar och inlösningar i samband med ett eventuellt andelsklassbyte.

ODIN Sverige: Minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen.

ODIN Emerging Markets: Anpassa stadgarna till värdepappersfondlagen och värdepappersfondernas förenings rekommenderade standardstadgar; upprätta olika andelsklasser i fonden; ge möjlighet för utlåning av finansiella instrument och minska den högsta tecknings- och inlösenavgift som kan tas ut vid teckning eller inlösen.

Finanstilsynet (Finansinspektionen) måste godkänna stadgeändringarna efter att andelsägarna röstat igenom dem. Stadgeändringarna träder således inte i kraft förrän de godkänts av Finanstilsynet. ODIN Fonder utgår från att de föreslagna ändringarna ska kunna träda i kraft 20 juni 2016. Den exakta tidpunkten beror dock på Finanstilsynets handläggningstid.

Resultat från röstningarna:

Fusion mellan ODIN Sverige och ODIN Sverige II
Andelsägarmötet fastställde fusionen med stor majoritet.

ODIN Sverige

Antal andelar i fonden: 2 324 790,2179
Antal mottagna röster: 77 502,5817

Antal röster FÖR fusion: 62 417,9302
Antal röster MOT fusion: 15 084,6515

Fondfusionen fastställdes med 80,54 procents majoritet.

ODIN Sverige II
Antal andelar i fonden: 2 004 004,0394
Antal mottagna röster: 1 550 089,5692

Antal röster FÖR fusion: 1 550 089,5692
Antal röster MOT fusion: 0

Fondfusionen fastställdes med 100 procents majoritet.

Fusionsdatum blir 20.06.2016.

Stadgeändringar i ODIN Sverige
Andelsägarmötet fastställde stadgeändringarna i ODIN Sverige med stor majoritet.

Antal mottagna röster: 77 525,1251

Antal röster FÖR stadgeändringar: 62 374,2106
Antal röster MOT stadgeändringar: 15 150,9145

Stadgeändringarna fastställdes med 80,46 procents majoritet.

Planerat genomförandedatum för stadgeändringarna är 20 juni 2016, men tidspunkten är beroende av finansinspektionens beslutande.

Fusion mellan ODIN Norden och ODIN Norden II
Andelsägarmötet fastställde fusionen med stor majoritet.

ODIN Norden
Antal andelar i fonden: 4 995 513,3231
Antal mottagna röster: 455 309,2938

Antal röster FÖR fusion: 452 835,0472
Antal röster MOT fusion: 2 474,2466

Fondfusionen fastställdes med 99,46 procents majoritet.

ODIN Norden II
Antal andelar i fonden: 195 302,9560
Antal mottagna röster: 138 019,9356

Antal röster FÖR fusion: 138 019,9356
Antal röster MOT fusion: 0

Fondfusionen fastställdes med 100 procents majoritet.

Fusionsdatum blir 20.06.2016.

Ändring av stadgar i ODIN Norden
Andelsägarmötet fastställde stadgeändringarna i ODIN Norden med stor majoritet.

Antal mottagna röster: 453 771,6478

Antal röster FÖR stadgeändringar: 450 953,3296
Antal röster MOT stadgeändringar: 2 818,3182

Stadgeändringarna fastställdes med 99,38 procents majoritet.

Planerat genomförandedatum för stadgeändringarna är 20 juni 2016, men tidspunkten är beroende av finansinspektionens beslutande.


Fusion mellan ODIN Global och ODIN Global II
Andelsägarmötet fastställde fusionen med stor majoritet.

ODIN Global
Antal andelar i fonden: 20 091 595,1852
Antal mottagna röster: 8 544 817,9701

Antal röster FÖR fusion: 8 544 573,6818
Antal röster MOT fusion: 244,2883

Fondfusionen fastställdes med 99,997 procents majoritet.

ODIN Global II
Antal andeler i fonden: 530 681,7429
Antal mottagna röster: 366 593,3266

Antal röster FÖR fusion: 366 593,3266
Antal röster MOT fusion: 0

Fondfusionen fastställdes med 100 procents majoritet.

Fusionsdatum blir 20.06.2016.

Stadgeändringar i ODIN Global
Andelsägarmötet fastställde stadgeändringarna i ODIN Global med stor majoritet.

Antal mottagna röster: 8 540 904,1733

Antal röster FÖR stadgeändringar: 8 540 659,8850
Antal röster MOT stadgeändringar: 244,2883

Stadgeändringarna fastställdes med 99,997 procents majoritet.

Planerat genomförandedatum för stadgeändringarna är 20 juni 2016, men tidspunkten är beroende av finansinspektionens beslutande.


Stadgeändringar i ODIN Emerging Markets

Andelsägarmötet fastställde stadgeändringarna i ODIN Emerging Markets med stor majoritet.

Antal andelar i fonden: 3 940 909,0613
Antal mottagna röster: 1 953 226,7279

Antal röster FÖR stadgeändringar: 1 952 182,2779
Antal röster MOT stadgeändringar: 1 044,4500

Stadgeändringarna fastställdes med 99,95 procents majoritet.

Planerat genomförandedatum för stadgeändringarna är 20 juni 2016, men tidspunkten är beroende av finansinspektionens beslutande.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.