Förvaltarkommentar ODIN Emerging markets mars

Mars blev ytterligare en månad som medförde stora svängningar på världens tillväxtmarknader.

Upptrappningen av situationen i Ukraina har givetvis präglat aktie- och råvarumarknaden den senaste tiden, men även de signaler vi fått från Kina har bidragit. ODIN Emerging Markets hade en positiv avkastning under månaden och tog därmed in drygt tre procentenheter på fondens jämförelseindex.

Krig, covid och Kinas ställningstaganden
Osäkerheten när det gäller Kina härrör givetvis från frågan om landet tänkt sig stötta Ryssland i konflikten med Ukraina, men utöver det har marknaden tagit till sig den ökade covid-smittan. Det har medfört omfattande nedstängningar i flera stora städer, minskade förväntningar på ytterligare ekonomiska stimulanser samt att kinesiska bolag noterade på den amerikanska börsen erhållit kritik rörande deras rapportering. Resultatet av allt detta medförde att börsen i Hong Kong sjönk med nästan 20 procent de första två veckorna i mars. I Kina har vi även sett att teknologiaktier uppvisat kurstapp på runt 40 procent innan det åter vände upp i mitten av mars.

Trots allt – även positiva vindar från Fjärran Östern
Mera positiva nyheter från Kina var att landets vice statsminister Liu He gjorde ett uttalande som indikerade ett skifte i de kinesiska myndigheternas fokus. Från att de sista två åren koncentrerat sig på ökade regleringar signalerades nu ett skifte till åter stimulera ekonomisk tillväxt samt att man nu även samarbetar med amerikanska finansmyndigheten (SEC). Detta är en väldigt stark signal om att Kina agerar rationellt, i alla fall när det gäller önskan om att skapa en stark ekonomisk stabilitet i landet, och inte kontroll över kapitalströmmarna till varje pris. Kanske har västs starka sammanhållning i motståndet mot Rysslands agerande överraskat Kina? Vi gör därför en försiktig bedömning att de senaste årens ökade regleringar är på väg att avta, något som på senare tid medfört att dämpa tillväxten för exempelvis kinesiska teknologiaktier.

Ändringar i portföljen
Avia Avian är från och med mars månad ett nytt innehav i portföljen. Bolaget är ett indonesiskt familjeägt företag och är ett av landets största företag inom måleribranschen med ett flertal starka varumärken, samt har en marknadsandel på hela 20 procent. Ava Avian har landets klart starkaste distributionsnätverk, en position som företaget byggt upp under loppet av drygt 40 år. Företagets starka marknadsposition i en bransch med god efterfrågan gör att bolaget även lyckats höja priserna och därigenom behålla starka marginaler. Trots den senaste tidens råvaruprishöjningar bör bolaget kunna återupprepa konststycket att behålla sina marginaler genom att föra vidare kostnadsökningarna till sina kunder, d.v.s. genom bolagets starka ”Pricing Power”. Detta är också en starkt bidragande orsak till att valt att ta in bolaget i portföljen då vi räknar med att innehavet kommer kunna bidra till att vara en stabil och god komponent i fonden för lång tid framöver.

Avyttring i portföljen
Även om ODIN Fonder är en mycket långsiktig investerare innebär vårt dagliga arbete att ständigt analysera och bedöma huruvida våra innehav uppfyller våra krav gällande prestation och kvalitet. Detta gör att vi även kommer till slutsatsen att vi bör göra oss av med något av våra innehav. Under mars månad verkställde vi avyttringen av det i Thailand baserade konsumentvaruföretaget Premier Marketing. Innehavet har varit en del av portföljen i ODIN Emerging Markets ända sedan 2015 men bolaget har haft svårt med tillväxten. Företaget har genomfört omstruktureringar som visserligen gett marknadsförbättringar men som vi nu bedömer avspeglas till fullo i nuvarande värdering. Vi beslutade därför redan under förra året att gå ur denna position när tillfälle ges till förmån för bolag med bättre framtidsutsikter, likt Avia Avian som är beskrivet ovan.

Varför investera i ODIN Emerging Markets?
ODIN Emerging Markets är en fond som skiljer sig betydligt från andra fonder såväl som från jämförelseindex:
• Fonden har en Active Share på hela 90 procent.
• Fonden uppvisar en lägre risk än de flesta andra tillväxtmarknads-fonder och ligger på risknivå fem på en sjugradig riskskala.
• Fonden har en högre diversifiering både avseende geografi, valuta och bolagsstorlek än jämförelseindex. Kina utgör drygt en tredjedel av tillväxtmarknadsindex medan fondens andel i Kina uppgår till en femtedel. Över halva portföljen består av mindre och mellanstora kvalitetsbolag.
• Fonden har tydliga ESG-kriterier, klassificeras enligt artikel 8, samt har ett väsentligt lägre koldioxidavtryck än jämförelseindex.
Fonden förvaltas enligt den framgångsrika ODIN-modellen vilket innebär att fonden investerar i kvalitetsbolag som uppvisar hög ROE, hög tillväxttakt samt har en position att tillgodose behov på starkt växande marknader. Vår förvaltningsfilosofi innefattar även noggrannhet avseende vem vi investerar med, det vill säga vem som driver företaget, och att målsättningen är långsiktigt hållbar.

Månadsrapport med siffror

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.