Förvaltarkommentar ODIN Global maj

Det krävande marknadsklimatet fortsatte i maj på ett bekant tema - höga inflationstal, stigande energipriser, nedstängningar i Kina och pressade leverantörskedjor.
Osäkerheten på global nivå är därmed fortsatt hög på kort sikt även om mycket talar för lägre inflation senare i år samt stigande tillväxttal. Trots oron på aggregerad nivå är långt ifrån allt nattsvart. Vi får många positiva signaler från våra bolag som rapporterar om starka resultat för första kvartalet, imponerande organisk tillväxt och nyligen gjorda förvärv. Som investerare noterar vi även att värderingarna börjar se alltmer attraktiva ut. Sedan årsskiftet har exempelvis S&P500 backat med cirka 15 procent mätt i USD, vilket har varit drivet enbart av fallande värderingar. Inom de sektorer som fått mest stryk hittills i år, som exempelvis teknologi, börjar det nu ser alltmer intressant ut, sett utifrån ett värderingsperspektiv.Bolagsbesök och kvartalsrapporter
Under maj fortsatte kvartalsrapporterna att komma in och vi var även i London och träffade ett antal bolag. Bland annat träffade vi VD och CFO för Beazley som är vårt brittiska specialförsäkringsbolag.

Beazley fortsätter att imponera och rapporterade under den gångna månaden om en solid utveckling för första kvartalet. Premieinkomsterna ökade exempelvis med 27 procent (till stor del drivet av prisökningar) och de redovisade en totalkostnadsprocent, dvs vad försäkringsbolaget tjänar på sin försäkringsrörelse om hela 90 procent. De tillhandahöll även uppskattningar av försäkringsförluster till följd av kriget i Ukraina, men även de mest pessimistiska bedöms få en minimal effekt på företagets lönsamhet.

Ett annat av våra brittiska innehav är Volution som tillverkar ventilationslösningar. Även de rapporterade god aktivitet under bolagets tredje kvartal (feb-apr). Den organiska tillväxten i kvartalet uppgick till 8,8 procent och genom prishöjningar har bolaget kompenserat för ökade kostnader och inflation och därmed hållit marginalerna stabila.

Ökad förvärvsaktivitet i maj
Under maj ökade även förvärvsaktiviteten bland bolagen i fonden. Vårt brittiska småbolag Judges Scientific, som konsoliderar marknaden för olika typer av analysinstrument, annonserade sitt största förvärv någonsin när de beslöt sig för att förvärva Geotek, en leverantör av geologiska analysinstrument med tillhörande tjänster för £80m. Köpeskillingen om £80mill motsvarar en värdering om 7x EBIT, vilket vi ser som ett mycket attraktivt pris för ett bolag med höga marginaler (ca 40%) och stark tillväxt. Förvärvet har potential att öka vinsten per aktie med hela 30 procent fram till 2023. Marknaden såg också positivt på förvärvet och Judges fick se sin aktiekurs stiga med 27 procent under månaden.

Ett annat av våra innehav som också annonserade förvärv under den gångna månaden var amerikanska Intercontinental Exchange, som äger flera börser för handel med aktier och derivat inom bland annat energi, räntor, aktier och råvaror. Bolaget har under flera år diversifierat sin affärsmodell genom förvärv där ledningen med Jeffret Sprecher haft som strategi att bygga en motståndskraftig affärsmodell. I början av maj rapporterade bolaget att de har lagt ett bud på Black Knight på 13,1 miljoner dollar, motsvarande 21x EBITDA. Black Knight tillhandahåller teknik och datalösningar till den amerikanska marknaden för hypotekslån genom att tillhandahålla programvara och data/analystjänster vilket ger återkommande intäktsströmmar (90 procent av omsättningen kan beskrivas som återkommande). Förvärvet stärker Intercontinentals strategiska position och långsiktiga engagemang inom bolåneteknik. Transaktionen förväntas ske under första halvåret 2023.

Amerikanska HEICO rapporterade siffror för perioden februari-april som var bättre än väntat. Ökad flygtrafik driver på en ökad efterfrågan på flygplansunderhåll. I sin Flight Support Group, som tillhandahåller produkter och tjänster till flygindustrin, rapporterade HEICO 12 procents tillväxt och en ökning av marginalerna. HEICO fortsätter också att göra små mervärdesförvärv. Under kvartalet köpte de en tillverkare av filter och en distributör av komponenter till flygindustrin.

Svagt från Etsy trots en stark position
Bolaget med den svagaste aktiekursutvecklingen under månaden var den amerikanska marknadsplatsen Etsy. Som förväntat har Etsys tillväxttakt minskat avsevärt när världen flyttar ut ur pandemin och konsumtionen skiftar mer till tjänster. Vi ser en del av samma sak hända i exempelvis Amazon och i fysiska butiker som Target. Marknaden har därför valt att straffa aktien hårt. Vi anser att marknaden lägger för stor vikt vid kortsiktig utveckling under en osäker övergångsperiod från en pandemi. Vi är övertygade om att Etsy har byggt en unik marknadsplats som skiljer sig avsevärt från konkurrerande e-handelsplattformar, som främst säljer generiska produkter från stora tillverkare. Antalet säljare och köpare på Etsys plattform och allmän kunskap om plattformen har ökat avsevärt under de senaste två åren, vilket underlättar en solid tillväxt över tiden.

Fog för optimism
Som vi nämnde i början är inte allt nattsvart. Hittills finns det mycket som tyder på att bolagen – så långt i år – har hanterat både Ukraina, inflation och leveransstörningar på ett föredömligt sätt. Anpassningsviljan är stor, entreprenörsviljan likaså och förmågan att kunna styra om med bibehållna marginaler när så krävs. Samtidigt har de globala börskurserna fallit sedan årsskiftet. Nedgångarna har inte varit drivna av fallande vinster utan är enbart en konsekvens av fallande värderingar. Givet att bolagens resultat håller fortsatt hög kvalité och att effekterna av asiatiska logistikutmaningar lägger sig så finns det skäl att tro på en återhämtning för aktiemarknaden senare i år.

Månadskommentar med siffror

Harald och Håvard
Förvaltare Harald Nissen och Håvard Opland

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.