Förvaltarkommentar ODIN Small Cap mars

Det allmänna läget är fortfarande osäkert men ett antal aktier har sett kraftiga återhämtningar under månaden.

Från mitten av månaden återhämtade och stabiliserade börsen sig något efter chocken från Rysslands invasion av Ukraina i februari. Det allmänna läget är fortfarande osäkert men ett antal aktier har sett kraftiga återhämtningar under månaden och fem av fondens 35 innehav steg med över 20 procent.

Händelser
Fortnox (+37%) ökade mest under månaden vilket enligt vår bedömning främst beror på nyheten om att bolaget för första gång gör en väsentlig prishöjning. Nyheten kom efter att vi börjat köpa in aktien och potentialen för ytterligare prisökningar bedöms som mycket god.
Swedencare (+27%) återhämtade sig också kraftigt efter en svag inledning på året. Allt fler verkar förstå potentialen i bolagets senaste förvärv och SEB inledde bevakning av bolaget med en köprekommendation. Axfood (+23%) hade också en mycket stark månad drivet av att skenande matpriser bedöms gynna bolagets intjäningspotential.
De norska bolagen Borregaard (-11% i SEK) och Medistim (-11% i SEK) hade svagast utveckling under månaden men vi har inte identifierat några väsentliga negativa bolagsspecifika nyheter. En tänkbar förklaring kan vara att kapital flyttats till olje- och energibolag som drivit den starka utvecklingen på Oslobörsen eftersom dessa bolag gynnas av den pågående europeiska energikrisen. Det svenska laddningsteknikbolaget CTEK (-10%) hade också en svag utveckling i mars, men detta beror främst på att den tidigare huvudägaren Altor sålde en betydande andel av sitt innehav i en stor transaktion som gjordes till 8,5 procents rabatt där vi köpte en liten andel. Det har alltså inte framkommit något specifikt som gör oss särskilt oroliga för något av dessa tre innehav, men vi bevakar hela tiden det som sker och letar alltid efter potentiella risker och hot.

Ändringar i portföljen
Vi har köpt in det Växjö-baserade mjukvarubolaget Fortnox som nytt innehav. Vi har följt bolaget i flera år eftersom det är ett av de svenska bolag med allra bäst historisk prestation, med mycket hög organisk tillväxt och god lönsamhet. Fortnox har också en enormt stark position eftersom man är navet i verksamheten till över 400 000 svenska småföretag. Den enda anledningen till att vi inte köpt in aktien tidigare har varit det höga priset, men efter en 46-procentig kursnedgång från toppen i november till botten i februari bedömde vi prislappen som acceptabel. Givet den höga värderingen har vi stannat på en låg portföljvikt om strax under 2 procent men vi tror att Fortnox kommer vara en utmärkt långsiktig investering och om prislappen blir mer attraktiv framöver ökar vi gärna positionen.
För att finansiera köpet av Fortnox sålde vi våra aktier i AFRY. AFRY är ett fint och välskött bolag, som nu ser ut att ha tagit sig igenom den tuffa pandemiperioden på ett relativt bra sätt, men vi bedömer den långsiktiga potentialen i Fortnox som mer attraktiv.
I övrigt har vi bland annat nedjusterat vår position i OEM något. Som alltid är det svårt att sia om var börsen är på väg på kort sikt, men på lång sikt är vi mycket optimistiska till våra portföljbolag.

Månadsrapport med siffror

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.