Förvaltarkommentar ODIN Sverige mars

Från mitten av månaden återhämtade och stabiliserade sig börsen något efter chocken från Rysslands invasion av Ukraina.

Det allmänna läget är fortfarande osäkert men ett antal aktier har haft kraftiga återhämtningar under månaden. Sex av fondens 34 innehav steg med över 20 procent.

Händelser
Fortnox (+37%) ökade mest under månaden vilket enligt vår bedömning främst beror på nyheten om att bolaget för första gång gör en väsentlig prishöjning. Nyheten kom efter att vi börjat köpa in aktien och potentialen för ytterligare prisökningar bedöms som mycket god.
Biotage (+29%) gick starkt efter en svag inledning på året och efter att Nordea tagit upp aktien till köp, och lyft fram den stora potentialen i bolagets Scale-Up verksamhet som bland annat är exponerat mot den snabbväxande marknaden för mRNA-vaccin.
NIBE (+24%) har också återhämtat sig efter en mycket svag inledning på året och återhämtningen har förstärkts av allt fler tecken på att nuvarande energikris bidrar till kraftigt ökande efterfrågan på bolagets produkter i ett antal europeiska länder.
Atlas Copco (-1%) är ett av flera svenska bolag som sålt maskiner som kan ha använts i rysk kärnvapenproduktion. Även om omfånget verkar vara begränsat tar vi detta på stort allvar och vi har inlett en dialog med bolaget som har tillsatt en intern utredning.
Sinch (-20%) som föll 13 procent månadens sista dag efter en nedrevidering samt en artikel i Financial Times som menar att SoftBank (bolagets tredje största aktieägare) har likviditetsbehov och därför kan behöva sälja aktier. Dessa kortsiktiga nyheter ändrar dock inte vår långsiktiga bild av bolaget.

Ändringar i portföljen
Vi har köpt in det Växjö-baserade mjukvarubolaget Fortnox som nytt innehav. Vi har följt bolaget i flera år eftersom det är ett av de svenska bolag med allra bäst historisk prestation, med mycket hög organisk tillväxt och god lönsamhet. Fortnox har också en enormt stark position eftersom man är navet i verksamheten till över 400 000 svenska småföretag. Den enda anledningen till att vi inte köpt in aktien tidigare har varit det höga priset, men efter en 46-procentig kursnedgång från toppen i november till botten i februari bedömde vi prislappen som acceptabel. Givet den höga värderingen har vi stannat på en låg portföljvikt om 1,2 procent men vi tror Fortnox kommer vara en utmärkt långsiktig investering och om prislappen blir mer attraktiv framöver ökar vi gärna positionen.

Vi har även utökat våra positioner i Cint och Hemnet under månaden och vi deltog i en större transaktion där bland annat huvudägaren General Atlantic fortsatte att minska sitt innehav i Hemnet. Köpet av Fortnox finansierades genom att sälja cirka en fjärdedel av vår position i Addnode som hade blivit fondens tredje största innehav, vilket vi också flaggade för. Addnode är ett fantastiskt bolag, och vi har inga planer på att minska positionen ytterligare, men vi bedömde det som ett bra läge att ta hem lite vinst och köpa in Fortnox. I övrigt har vi inte gjort några stora ändringar.
Som alltid är det svårt att sia om var börsen är på väg på kort sikt, men på lång sikt är vi mycket optimistiska till våra portföljbolag.

Månadsrapport med siffor

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.