Oljemarknad dominerad av sanktioner mot Iran och handelskrig

Oljepriset justerades nedåt under första delen av augusti på grund av oron för minskad efterfrågeökning som en följd av handelskriget mellan i huvudsak USA och Kina.

Amerikanska dollar stärktes mot i synnerhet tillväxtmarknadernas valutor och situationen i Turkiet bidrog till ytterligare oro.

Slutet av månaden kom att präglas av det potentiella bortfallet av exportvolymer från Iran, som en konsekvens av amerikanska sanktioner mot landet, och oljepriset (Brent) steg åter till drygt 75 dollar per fat. Den förväntade tillväxten i amerikansk skifferoljeproduktion minskade också något med anledning av Permians logistikproblem i Texas och New Mexico.

Vi fortsätter att fokusera på helhetsperspektivet och tror på en fortsatt stram oljemarknad fram till nästa decennium.

Från 2019 kommer frånvaron av offshoreinvesteringar, orsakad av oljeprisfallet 2014 och 2015, att slå till med full kraft och från och med 2020 börjar nya drivmedelsregler för sjöfarten att gälla. Geopolitiska händelser kommer även i fortsättningen att få stor påverkan på priset på en stram marknad med liten reservkapacitet. Bortsett från Saudiarabien har få länder kapacitet att öka sin produktion med kort varsel.

Utvecklingen för oljerelaterade bolag gick under augusti mer eller mindre hand i hand med oljepriset, som sjönk i början av månaden för att sedan stiga mot slutet.

Av våra portföljbolag steg engelska John Wood Group och danska Vestas Wind kraftigt under månaden efter att ha lämnat fina ekonomiska rapporter för andra kvartalet. Bägge bolagen uppvisade såväl ökad orderingång, ökad aktivitet som positiva framtidsutsikter. De amerikanska bolagen Anadarko Petroleum och Noble Energy försvagades efter lagförslag om begränsad skifferoljeverksamhet i DJ-området i Colorado. Det är ytterst osäkert om förslaget går igenom, då branschen står för en stor andel av delstatens intäkter och arbetstillfällen.

Trots uppgången i energirelaterade aktier hittills i år släpar aktiekurserna fortfarande efter oljeprisutvecklingen. Energibolagens andel i breda aktieindex, såsom amerikanska S&P500, ligger även efter uppgången på historiskt låga nivåer.

Vi får dagligen indikationer på att nästa uppgångsperiod för kolväten redan är i full gång. Tilltagande seismikförsäljning, ökat antal riggavslut, flera godkända projekt kombinerat med ökande tillgångar och utrustningspriser.

Drygt sjuttio procent av ODIN Energi har exponering mot olja, gas och oljeservice.

 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.