Det är LÄTT att spara i fonder

Vi på ODIN brukar säga att det är LÄTT att spara i fonder. Eller som våra norska kollegor säger: "LETT". Det står för LÖNSAMT, ENKELT, TRYGGT och TILLGÄNGLIGT. Alla dessa egenskaper är värdefulla för fondsparare.

Lönsamt

Om du vill ha en bra avkastning måste du också utsätta dig för de svängningar som råder på aktiemarknaden. Det är nämligen just dessa svängningar som genererar avkastningen. På lång sikt kan du förvänta dig en meravkastning på 3–6 % per år jämfört med traditionella sparformer – till exempel banksparande. Om man inkluderar effekten av ränta på ränta och de skattefördelar som ett långsiktigt sparande ger, kan man förvänta sig en god meravkastning.

Enkelt

Det kräver en del att investera i enskilda aktier och rena räntepapper på egen hand. När du investerar i en fond, å andra sidan, får du en professionell förvaltare som gör det jobbet åt dig. Förvaltaren sätter samman en portfölj med goda investeringar och modifierar den sedan kontinuerligt efter utvecklingen på finansmarknaderna. Samtidigt ser förvaltaren till att korrekt information om dina investeringar rapporteras in till myndigheterna varje år. Det gör att du kan lägga din tid på trevligare saker än formulär och olika uträkningar när det är dags att deklarera mitt i det härliga vårvädret.

Tryggt

Alla fonder som ODIN erbjuder klassas om värdepappersfonder. Detta innebär att vi måste följa Verdipapirfondsloven samt reglerna från Finanstilsynet och Verdipapirfondenes Forening, vilket i sin tur innebär att våra kunder har ett mycket bra konsumentskydd.

Det är värt att notera att alla “fonder” som finns på marknaden inte är värdepappersfonder. I beteckningen “värdepappersfond” ingår aktiefond, blandfond, penningmarknadsfond och obligationsfond. Den huvudsakliga skillnaden mellan en värdepappersfond och en fond som inte klassas som värdepappersfond är att den sistnämnda är svagare reglerad och har en högre grad av frihet när det gäller investeringsmöjligheter och kostnadsbild samt att konsumentskyddet inte behöver vara lika starkt som för en värdepappersfond.

Tillgänglig

Det är enkelt att spara pengar i en fond, men det är också enkelt att ta ut dem. Du har en lagstadgad rätt att när som helst sälja dina fondandelar till en kurs som motsvarar fondandelarnas marknadsvärde.

När det gäller sparande är flexibiliteten viktig. Livet är ett osäkert projekt, och såväl behov som önskemål kanske inte alltid förblir som i den ursprungliga planen. Då är det skönt att veta att dina pengar finns tillgängliga när du behöver dem och inte är låsta till en viss pensionsålder eller andra fasta parametrar som tidpunkt eller syfte.