Reflektioner från VD – ett första halvår med stora svängningar

Första halvåret 2020 är ett halvår som kommer att gå till historien.
Det vi upplevde i början av mars när vi i Norge, tillsammans med de flesta andra västländer, stängde ner hela samhället för att bekämpa en pandemi är händelser som vi kommer att berätta för våra barnbarn om.
Kriser och viktiga sanningar
Världens finansmarknader skakade kraftigt och många pratade om att världen stod inför den mest omfattande lågkonjunkturen sedan 1930-talet. Aktiemarknaden drabbas med jämna mellanrum av olika kriser. Varje kris lär oss något nytt, samtidigt som kriser påminner oss om en del viktiga sanningar om aktiemarknaden.Det mest uppenbara vi har påmints om i år är aktiemarknadens svängningar. Över tid stiger aktiemarknaden, men det finns många upp- och nedgångar längs vägen. Det är svängningarna, som återspeglar risken på aktiemarknaden, som gör att aktier ger högre avkastning än riskfria alternativ över tid.

Vi ska leverera långsiktigt goda resultat till våra kunder genom en förvaltning som präglas av långsiktigt tänkande. Det bästa arbetet lyckas vi med för de kunder som investerar hos oss över lång tid”
säger ODINs vd Bjørn Edvart Kristiansen i sin halvårskommentar

ODIN-modellen och solida företag
Coronakrisen har visat på vikten av att äga solida företag. Företag med starka balansräkningar, det vill säga en låg skuldsättning, har flexibilitet nog att navigera sig igenom en ekonomisk nedgång. Med solida företag avser man också företag som har starka marknadspositioner, som säljer produkter som har stort värde för kunderna, och som ofta har flera ben att stå på när en kundgrupp eller marknad sviktar. Det är lätt att underskatta värdet av att äga solida företag under perioder då himlen är molnfri.

I ODIN har vi fokus på att äga solida företag och gärna under lång tid. Många av de företag vi äger kommer också att öka sina resultat under krisen. Vi tänker då framför allt på flera IT- och programvaruföretag, vars produkter och tjänster har blivit mer efterfrågade som en följd av nedstängningen av ekonomierna och att många har arbetat hemifrån runt om i världen.

Återhämtning på aktiemarknaden
Vi ser att marknaden har ökat sitt fokus på morgondagens vinnare. Programvaruföretag och andra teknikföretag har värderats upp, medan oljebolagen har värderats ned.

Aktiemarknaden har hämtat in mycket av nedgången från början av året och idag ser det ut som att marknaden i stort sett har värderat in att de negativa effekterna av coronakrisen är av tillfällig karaktär. Den starka återhämtningen på marknaderna beror på flera faktorer.

För det första har de ekonomiska stimulanserna från centralbanker och regeringar varit mycket kraftfulla och mer omfattande än under tidigare kriser. Det som skiljer den här ekonomiska krisen från till exempel finanskrisen är att detta är en kris som skapats av att myndigheterna på samhällets uppdrag beslutat att stänga ned ekonomin för att minska smittspridningen. Det har inneburit att centralbanker och myndigheter snabbare har gått ut med stimulanspaket än tidigare.

För det andra har aktiemarknaden som vanligt varit snabb med att räkna in bättre ekonomiska förhållanden under 2021. Även om resultattillväxten bland många företag under 2020 kommer att vara negativ har marknaden valt att fokusera på 2021, där förväntningarna idag ligger på en stark resultattillväxt – aktiemarknaden är fortsatt en förväntningarnas marknad.

För det tredje har aktiemarknaden värderat in låga räntor för lång tid framöver. Låga räntor ökar det nuvarande värdet av det framtida kassaflödet och därmed dagens värdering av företagen. Den låga räntenivån innebär också att mer pengar flödar till aktiemarknaden, eftersom det finns få andra alternativ för att uppnå avkastning.

God utveckling
ODIN har haft en god utveckling under första halvåret 2020. Vi har tagit marknadsandelar och de allra flesta av våra aktiefonder har levererat en avkastning i linje med eller bättre än sitt jämförelseindex.

De flesta av våra kunder har, trots den utmanande marknaden, fått en positiv avkastning under årets första sex månader. Det finns dock stora variationer. Den norska marknaden har gett en negativ avkastning på 13 procent, medan de nordiska och svenska fonderna har gett en avkastning från 7,6 procent till 11 procent.
Det är särskilt positivt för oss i ODIN att se att vår senaste fond, ODIN Small Cap, har haft en avkastning som är 9,1 procentenheter bättre än index sedan fondens start den 28 januari i år. Men för oss är det fortfarande långsiktighet som är viktigast.

30 år med förvaltning
ODIN grundades i februari 1990 och den 1 juni samma år såg ODIN Norden dagens ljus, den fond som har blivit flaggskeppet i ODIN-portföljen. Idag har vi kontor i Oslo, Helsingfors, Stockholm, Göteborg, Bergen och Stavanger.

När ODIN etablerades var målet att erbjuda förvaltning av aktiefonder i Norden baserat på en långsiktig och värdeorienterad förvaltning. Den indexoberoende och värdebaserade investeringsfilosofin var grunden för affärsidén och är fortfarande vägledande för hur vi investerar.

Vår logotyp och vårt namn bär på ett nordiskt kulturarv, en stark kultur som vi är stolta över. Det lägger grunden för vad vi gör och hur vi gör det. Vi arbetar för att du som kund ska kunna möta framtiden väl förberedd. Det handlar om att skapa värde för framtiden.

Ha en riktigt skön sommar!

Läs hela halvårsrapporten här

Skrivet av

Investeringsdirektör
Bjørn E. Kristiansen har en MBA från HHB / Nord University, Bodø. Han har också genomfört en ränteanalytikerstudie om analys och förvaltning av ränteinstrument, en djupgående studie om finansiella ämnen från Norwegian Financial Analysts 'Association.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.