ODIN Emerging Markets C EUR

ODIN Emerging Markets är en aktiefond med en koncentrerad portfölj av företag som har verksamhet i, men inte behöver komma från, tillväxtmarknader. Fonden har fokus på att företagen har ett positivt kassaflöde och lönsam tillväxt.