ODIN Fastighet B EUR

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. ODIN Fastighet är en fond som investerar i fastighetsbolag på den nordiska marknaden. Alla investeringar sker i börsnoterade bolag som äger olika typer av fastigheter såsom kontor, hotell, köpcenter och lager. Typiskt för fastigheterbolag är förutsägbar, stabil och god intjäning.