ODIN Sverige A EUR

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. I Sverige skapas dessa värden i ett brett urval av sektorer. Den goda produktutveckling som vi sett i det exportinriktade svenska näringslivet har skapat många internationellt ledande bolag. Genom fonden ODIN Sverige kan även du ta del i värdeskapandet som sker i det svenska näringslivet.