Terveys sijoituskohteena ODIN Europa rahastossa

Harva asia, jos ylipäätään mikään, on varmaa tulevaisuudessa. Ikääntyneiden osuus väestöstä lisääntyy päivä päivältä.

Väestön ikärakenne tulee muuttumaan dramaattisesti. Tämä johtuu pääasiassa kahdesta seikasta. Maailmanlaajuisesti elinajanodote on kasvanut 20 vuodella viimeisten 50 vuoden aikana samalla, kun syntyvät ikäluokat ovat pienentyneet. Voimme siten arvioida tulevaisuuden väestönkehityksen rakennetta suurella varmuudella. Vuoteen 2050 mennessä yli 65-vuotiaita on kaksi miljardia. Ja vuoteen 2060 mennessä joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias.

Tämä on pitkän aikavälin trendi, mutta se käynnistyy näillä hetkillä. Suuret ikäluokat, toisin sanoen heti sotien jälkeen syntyneet ikäluokat, ovat nyt 70-vuotiaita. Tämä on suurin ikääntyneiden ryhmä, mikä koskaan on nähty. Nämä ikääntynet eroavat tietyissä asioissa aiemmista sukupolvista. He ovat terveempiä, aktiivisempia ja heillä on enemmän ostovoimaa kuin aiemmilla sukupolvilla. Euroopassa suuret ikäluokat omistavat 80 prosenttia yksityisomaisuudesta ja vastaavat lähes 60 prosentista kaikesta kulutuksesta. Hyvin menestynyt kuluttaja on entistä tärkeämpi maailmantalouden kannalta. Hyvä terveys on edellytys aktiiviselle ja mielekkäälle elämälle. Valitettavasti vuodet työskentelevät meitä vastaan. Näemme ikääntymiseen liittyvien sairauksien kuten syövän, Alzheimerin taudin ja diabeteksen lisääntyvän. Yhdessä sydän- ja verisuonitautien kanssa syöpä on suurin uhka hyvälle ikääntymiselle. Syöpään sairastumisen todennäköisyys lisääntyy voimakkaasti iän myötä. Syövän osuus tämän ikäryhmän kuolinsyistä on kokonaiset 25 prosenttia. Hyvä uutinen on, että täysin tervehtymisen todennäköisyys kasvaa koko ajan. Diagnosointi ja lääkehoito ovat kehittyneet valtavasti.

Olemme sijoittaneet johtavan markkina-aseman omaaviin yrityksiin, joilla on vahvat ja suhteellisen ennustettavat kasvunäkymät. Sijoitamme myös tutkimusta ja kehittämistä harjoittaviin yrityksiin, jotka mielestämme pystyvät myös pitämään kiinni alansa johtavasta kannattavuudesta.

Markkinoillepääsyn esteet ovat korkeat lääketeollisuudessa. Toisin sanoen uusien yritysten ei ole helppoa saada markkinaosuuksia. Sen vuoksi voimme uskoa siihen, että arvonluonti näissä yrityksissä jatkuu lähitulevaisuudessa. Roche, Novo Nordisk ja Fresenius ovat ODIN Europa rahaston sijoituskohteita.

Sveitsiläinen Roche on johtava lääkeyritys maailmassa muun muassa syövän ja Alzheimerin taudin diagnosoinnissa ja lääkehoidossa. Yritys on pystynyt pitämään asemansa laajan tutkimus- ja kehitystyön avulla, ja siten se on koonnut erittäin houkuttelevan uusien tuotteiden salkun. Vuotuinen osingon kasvattaminen kuluneiden 30 vuoden aikana kertoo hyvin hoidetusta yrityksestä. Yritys on edelläkävijä immunoterapiassa, jota pidetään syöpähoidon suurimpana läpimurtona viimeisten 50 vuoden aikana.

Tanskalainen Novo Nordisk on ehdoton markkinajohtaja insuliinin valmistuksessa. Alajärjestö The International Diabetes Federation arvioi, että noin 400 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa diabetesta. Yksi kolmesta ei tiedä sairastavansa diabetesta eikä siksi saa hoitoa. Vuoteen 2035 mennessä potilaiden määrä lisääntyy 50 prosentilla. Volyymipotentiaali on valtava. Novo Nordisk on ollut kärjessä innovoinnin suhteen. Markkinoille on myös tyypillistä vaikea markkinoillepääsy sen lisäksi, että kilpailua on erittäin vähän. Uskomme tilanteen jatkuvan tällaisena.

Saksalainen Fresenius on maailman johtava dialyysituotteiden ja -palveluiden tuottaja. Yrityksellä on maailmanlaajuisesti lähes 3 500 dialyysiklinikkaa. Munuaisen vajaatoimintaa sairastavat potilaat tarvitsevat dialyysiä kolmesti päivässä veren puhdistamiseksi kuona-aineista. Farmasialiiketoimintayksikön lisäksi yrityksellä on yli sata erikoissairaalaa Saksassa. Sairaalapaikkojen tarve tuskin vähenee tulevina vuosina.

Pörssikurssien heiluessa voi olla varteenotettava vaihtoehto tukeutua markkinoihin, joilla on pitkän aikavälin kasvun vetureita. Väestö vanhenee, ja terveyspalveluiden tarve jatkaa kasvuaan – koron ja öljyn hinnan heilahduksista riippumatta.

Kirjoittanut

Vanhempi salkunhoitaja
Håvard Opland on hyvin perehtynyt kansainvälisiin osakemarkkinoihin.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.