Vapaus valita

Meillä on vapaus käyttää aikaa ja voimavaroja ”helmien” etsimiseen.

On ennen kaikkea kyse siitä, että jokaisella on vapaus ajatella itse. Emme juuri aseta itsellemme rajoituksia sen suhteen, mistä ja miten meidän on määrä löytää piilossa olevat helmet. Kun me ODINissa käännämme kiviä, tähtäimessämme on ”erinomainen liiketoiminta edulliseen hintaan”. Käytämme indeksiä ainoastaan mittarina, joka osoittaa siihenastisen markkinakehityksen.

Teemme oman arviomme yhtiöistä perinpohjaisen analyysin perusteella. Se vie aikaa, joten vapaus merkitsee myös sitä, että analyysin tekemiseen on mahdollista käyttää siihen tarvittava aika. Kaikki voivat väittää ostavansa ”halpoja” osakkeita – jokin muuhan kertoisi heidän puutteellisesta osaamisestaan – mutta silloin tarkastelussa eivät riitä yksioikoiset tunnusluvut, analyytikkojen tuoreimmat raportit tai tulevaisuuden usko. Me ODINissa toimimme aivan toisin.

Meillä on vapaus käyttää aikaa ja voimavaroja ”helmien” etsimiseen. Euforisilla tulevaisuudennäkymillä hehkutettu ”mielenkiintoinen” toimiala ei sytytä meitä. Emme myöskään anna pinnallisten tuomiopäivän ennustusten pelästyttää meitä. Tarkastelemme yhtiöitä yksilöinä, ja ostomahdollisuuksia tarjoutuu yleensä silloin, kun tuomiopäivän ennustukset valtaavat markkinat.

Etsimme yhtiöitä, joilla on korkea pääoman tuotto ja pysyvä kilpailuetu. Sellaisia yhtiöitä suojaavat yleensä markkinoillepääsyä hankaloittavat esteet, ja näiden yhtiöiden johto on osoittanut kykynsä synnyttää vapaata kassavirtaa. Vältämme yleensä yhtiöitä, jotka toimivat laskevilla teollisuusaloilla tai jotka ovat tavoitteensa saavuttamiseksi riippuvaisia erittäin korkeasta teknologisesta kehityksestä.

Valitettavasti sellaisten laatuyhtiöiden hinta on usein niin korkea, ettei se anna tyydyttävää tuottoa. Sijoitamme tämän takia ainoastaan sellaisiin yhtiöihin, joissa hinnan ja oman arvostustasomme välinen suhde on edullinen. Tällaisiin yhtiöihin emme välttämättä törmää kovin usein. Siksi salkkuihimme päätyy lopulta vain suhteellisen pieni määrä yhtiöitä. 

Unohduksiin jääneet perusseikat
Mielestämme osakkeiden hinnoittelu on joinakin aikoina virheellinen. Tämä johtuu siitä, ettei yhtiön pitkällä aikavälillä synnyttämään vapaaseen kassavirtaan ja lisäarvoon kiinnitetä riittävästi huomiota. Loppujen lopuksi juuri yhtiöiden kassavirta on ratkaiseva tekijä yhtiöiden substanssiarvon ja siten myös osakekurssien kannalta. Tämä tosiasia on helppo unohtaa varsinkin silloin, kun markkinoiden heilunta on pahimmillaan.

Etsimme yhtiöitä, joiden tase on vahva ja jotka ovat hyvin kurinalaisia pääoman käytössään. Osakemarkkinat aliarvioivat usein velattomien yhtiöiden taseen tarjoaman potentiaalin. Vahva tase antaa tilaa kannattavalle kasvulle. Vahva tase antaa myös mahdollisuuden maksaa hyvää osinkoa. 

Erilainen ajallinen horisontti
Markkinoille on tyypillistä lyhytjänteisyys, joka puolestaan johtaa aika ajoin tapahtuvaan virheelliseen hinnoitteluun. Olennaiset perustekijät voivat jäädä usein huhujen ja spekulaatioiden varjoon. Markkinoiden lyhytjänteisyys tarjoaa usein mahdollisuuksia sellaisille sijoittajille, joiden horisontti on melko pitkä. Yhtiöt, joiden seuraavan neljännesvuosituloksen odotuksille asetetut odotukset eivät toteudu, saavat kovaa kyytiä osakemarkkinoilla. Neljännesvuositulos kertoo erittäin vähän yhtiön substanssiarvon kehityksestä. Siksi meitä kiinnostaa huomattavasti enemmän yhtiöiden pitkän aikavälin näkymät.

Suoraselkäisyys

Pelko ja ahneus ovat voimakkaita tunteita. Läheskään kaikki eivät luota riittävästi omiin analyyseihinsä uskaltaakseen seistä selkä suorana myrskyssä, kun rajuilma pyyhkäisee markkinoiden yli. Vahvaa selkää vaaditaan myös yhtiöistä luopumiseksi silloin, kun arvostukset hiipuvat tasolle, jota tuleva lisäarvo ei vastaa.

 

Aktiivisten salkunhoitajien on mahdollista synnyttää lisätuottoa jopa Ruotsin kaltaisessa ”pienessä” leikkikehässä. Alla oleva käyrä osoittaa vuodesta 1999 lähtien ODIN Sverige -rahaston kehityksen kolmeen eri indeksiin (Large Cap -indeksi OMX 30, Small Cap -indeksi Carnegie Small Cap Index Sweden sekä Tukholman pörssin All share Index) nähden. Kyseisenä ajanjaksona ODIN Sverige -rahastoon sijoitettujen rahojen arvo on yhdeksänkertaistunut, kun taas niiden arvo on pienten yhtiöiden indeksissä kolminkertaistunut ja suurten yhtiöiden indeksissä kaksinkertaistunut.

ODIN Ruotsi vastaan Indeksi

Kirjoittanut

Sijoitusjohtaja
Vegard on vastannut ODIN Sverige rahastosta joulukuusta 2013 ja ODIN Norden-rahaston salkunhoidosta heinäkuusta 2014.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.