Andelsägarstämma ODINs värdepappersfonder

Välkomna till andelsägarstämma för ODINs fonder.

Välkomna till andelsägarstämma för ODINs fonder:

ODIN Norden, ODIN Norge, ODIN Sverige, ODIN Europa, ODIN Global, ODIN Emerging Markets, ODIN USA, ODIN Eiendom, ODIN Bærekraft, ODIN Small Cap, ODIN Aksje, ODIN Rente, ODIN Kreditt, ODIN Likviditet, ODIN Norsk Obligasjon, ODIN Europeisk Obligasjon, ODIN Sustainable Corporate Bond, SpareBank 1 Aksje, SpareBank 1 Indeks Global, SpareBank 1 Norge Verdi, SpareBank 1 Utbytte, SpareBank 1 Verden Verdi, SpareBank 1 Horisont 80, SpareBank 1 Flex 50 og SpareBank 1 Konservativ 20, SR-Bank 80, SR-Bank 50, SR-Bank 20, SR-Bank Kreditt og SR-Bank Rente.

Tid: Torsdagen 16 mars 2023 kl. 14.00
Plats: ODIN Forvaltning, Fjordalléen 16, 0250 Oslo

Till behandling föreligger:

1) Godkännande av kallelse
2) Val av två andelsägare för undertecknande av protokoll
3) Val av andelsägarrepresentanter för styrelsen i ODIN Forvaltning AS
4) Övriga frågor

Andelsägare som har frågor som de vill ska diskuteras under valmötet ska anmäla dessa till styrelsen i ODIN Forvaltning AS en vecka innan valmötet hålls.

På valmötet justeras rösträtten så att andelsägare som äger lika många andelar får lika antal röster. Med undantag för valen kan valmötet inte fatta beslut som rör fonderna eller förvaltningsbolaget.

 

Oslo den 22 februari 2023
Styrelsen i ODIN Forvaltning AS

 

Anmälan till andelsägarstämman meddelas skriftligen innan den 14 mars 2023 till:


ODIN Forvaltning AS
Att: Kundeservice Postboks 1771 Vika NO-0122 Oslo, NORGE
Telefax: +47 24 00 48 01

Email: kundeservice@odinfond.no

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.