Ge barnen ett försprång

Hälften av alla norska föräldrar sparar till sina barn. Om du börjar spara i aktiefonder tidigt får barnen mer att röra sig med när de behöver det som bäst.

Som nybliven förälder eller mor- eller farförälder är det en sak man prioriterar allra högst: Att ge nytillskottet en så bra start i livet som det bara går. I början lägger man mycket tid och energi på blöjbyte, mat och sömn. Sedan kommer vardagen med tidsbrist, barnsjukdomar och förskolebekymmer. När man är mitt uppe i allt detta är det lätt att glömma bort att de små liven en gång ska bli stora och flyga ut ur boet. Då kommer det att kännas skönt att veta att du för många år sedan var smart nog att starta ett fondsparande åt barnen.

Varför aktiefonder till barn?

Idag ser vi att ungefär hälften av alla norska föräldrar sparar till sina barn, ofta hela eller delar av barnbidraget. En del sparar mer, andra sparar mindre. Det viktigaste är ändå att man sparar. Och att man sparar smart.

När vi på ODIN talar om smart sparande till barn menar vi att man ska ta med sparandets tidshorisont i beräkningen. Ofta har den här typen av sparande en tidshorisont på 10, 15 eller helst 18 år. Den sistnämnda är ofta “det magiska siffran” i detta sammanhang. Med ett sådant här tidsperspektiv anser vi att man bör ha en hög aktieandel i sitt sparande.

Både teorierna och historien visar tydligt att aktier ger en bra meravkastning över tid jämfört med traditionellt banksparande. På det sättet ökar sannolikheten för att “knodden” kan ta körkort eller plugga utomlands, för att inte tala om få en chans att ta sig in på bostadsmarknaden. En bättre start på livet, helt enkelt!

Vad bör man tänka på innan man startar sparandet?

Innan du börjar spara åt ditt barn måste du bestämma om du ska spara i ditt eller barnets namn. Det finns både fördelar och nackdelar med båda alternativ.

Spara i barnets namn

Fördelar:

  • Föräldrarna kan inte göra av med barnens pengar. Vid till exempel en skilsmässa är det svårare för den ena föräldern att ta pengarna som man har sparat till barnet om de står i barnens namn.

Nackdelar:

  • En förmögenhet kan leda till reducerat studiebidrag.

 

  • Barnet kan själv bestämma över pengarna när han eller hon har fyllt 18 år, om ingenting annat har avtalats i förväg.

Spara i föräldrarnas namn
Fördelar:

  • Man riskerar inte några reduceringar av studiebidraget i och med att pengarna inte är direkt kopplade till barnet.
  • Man slipper inblandning av överförmyndaren eftersom pengarna står i föräldrarnas namn.
  • Föräldrarna bestämmer över sparpengarna tills det att de väljer att ge barnen ansvar för dem.

Nackdelar:

  • En risk med att spara i föräldrarnas namn är att pengarna ingår i bodelningen vid skilsmässa eller dödsfall.
  • Barnen kan gå miste om en skattefri vinst.