Administration

Personskydd

ODIN behandlar personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i den norska personuppgiftslagen och värdepapperslagen och har tystnadsplikt om det som de i sin verksamhet får kännedom om gällande andras förhållanden.

Rutiner

Bästa möjliga resultat
ODIN Forvaltning har skyldighet att vidta alla rimliga åtgärder för att uppnå bästa möjliga resultat för de fonder som företaget förvaltar samt för kund vid utförande av order. ODIN Forvaltning har riktlinjer för att säkra bästa möjliga resultat.

FATCA / CRS

Skattskyldig i ett annat land?
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) är en lag som antagits i USA för att säkerställa efterlevnad av skatteskyldigheter och för att förhindra skatteflykt genom användning av utländska finansinstitut. ODIN Forvaltning AS omfattas av de så kallade FATCA-reglerna.

Ersättningsmodell

Konkurrenskraftiga ersättningsvillkor
ODINs ersättningsmodell beslutas av styrelsen för ODIN Forvaltning AS efter behandling i en särskild kommitté. ODIN ska erbjuda konkurrenskraftiga ersättningsvillkor.

Integrering av hållbarhetsrisker är en del av den övergripande riskbedömningen för våra fonder och ingår därför i alla riskreferenser i riktlinjerna för ersättning.