Så säljer du fondandelar hos ODIN

Det kan vara svårt att veta när man ska sälja fondandelar, men när du väl fattat gjort ditt beslut är försäljningen enkel att genomföra. Nedan visas brytpunkterna och du väljer själv om du vill använda dig av ODIN Online, e-post, brev eller fax.

Sälj fonder i ODIN Online

Sälj fond med blanketter via e-post, brev eller fax

Brytpunkter vid inlösning

ODINs nordiska och europeiska fonder
Nedan visas en lista över ODINs nordiska och europeiska fonder där brytpunkten är kl 13.00. Inlösningar som är mottagna före kl 13.00 kommer normalt att få kurs samma dag.
Fond Frist
kl. 13.00
ODIN Fastighet A EUR kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
ODINs globala fonder
Nedan redovisas en lista över ODINs globala fonder där brytpunkten för att sälja är 16:00. Inlösningar som är mottagna före kl 16:00 kommer normalt få kursdag följande dag.
Fond Frist
kl. 16.00
kl. 16.00
ODIN Fastighet A EUR kl. 16.00
kl. 16.00

När får jag pengarna?

Pengarna erhållna från inlösningen är i normala fall till ditt förfogande inom 3-4 bankdagar.

Beskattning

Försäljningsvinster vid inlösen av fondandelar beskattas som kapitalinkomst. Skattesatsen är 30% eller 34% till den del kapitalinkomsten överstiger 30.000 euro.

Försäljningsförluster kan dras av från alla kapitalvinst samma år som förlusten gjordes eller de fem följande åren.

Försäljningsvinster är skattefria om de ackumulerade försäljningspriserna under ett kalenderår uppgår till högst 1.000 euro.

Beräkning av vinst eller förlust görs enligt FIFO ”först in, först ut”-metoden. Detta innebär att först tecknade andelar också inlöses till först.

Har du frågor till ODIN? Kontakta oss.