Köp och sälj av fonder

Att köpa på botten och sälja på toppen kan vara svårt. Köp därför fondandelar när din egen ekonomi tillåter det. När du nått målet med sparandet kan du sälja.

Enkel tillgång till dina fonder med ODIN Online

Logga in till ODIN Online för att köpa, sälja eller byta fonder. ODIN Online ger dig full kontroll över dina fonder och håller dig uppdaterad på ditt sparande. Tyvärr fungerar tjänsten enbart på finska.

Köp av fonder

Vi gör det enkelt att köpa
Fond kan köpas via ODIN Online eller genom att skicka in en teckningsblankett. Vi visar hur du på ett enkelt och tryggt sätt köper fond.

Sälja fondandelar

Kom ihåg detta vid inlösning
Det är svårt att veta den bästa tidpunkten för inlösning. Genom att i mindre etapper gå ut av fonden reducerar du risken för att välja en dålig tidpunkt. I ODIN Online kan du själv mata in inlösningsordern.

Byte av fonder

Så byter du fond hos ODIN
Om du vill byta fond kan du logga in på ODIN Online eller skicka oss en blankett. Det kostar ingenting att byta fond men ett fondbyte förorsakar en skattemässig realisation.