Professionella investerare

Som institusjonell kunde i ODIN får du skreddersøm og tett oppfølging av din egen institusjonelle rådgiver. Oppfølging og rapportering av markedssyn, porteføljestatus og fondsgjennomgang er fleksibelt og tilpasset investors ønske både i forhold til hyppighet og omfang.

ODIN skapar värden för framtiden

Vi snur oss ikke etter vinden, men mener at forvaltning er like deler kunst og vitenskap. Våre resultater bygger på en lang og tro tjeneste til vår filosofi, som handler om å finne de selskapene andre aktører i markedet har oversett.

Handelsrutiner

Oversiktlig og fleksibelt
Vi ønsker at det skal være oversiktlig, enkelt og fleksibelt å handle i ODINs fond. Vi har derfor gjort beholdningsoversikt og handel tilgjengelig elektronisk. Investering i ODINs institusjonelle fond gjøres direkte til ODIN.

Rapportering og oppfølging

Individuell tilpassing
ODIN tilstreber høy kvalitet på både oppfølging, rapportering og kundeservice. Våre institusjonelle investorer får tilbud om individuelt tilpasset oppfølging og rapportering. Vi skreddersyr oppfølgingen til våre investorers behov for å sikre best mulig service.

Våre forvaltere

Godt lagarbeid er avgjørende
Vi som jobber i ODIN deler kunnskap og informasjon med hverandre, og vet at de beste resultatene skapes når vi jobber sammen mot ett mål. Derfor bygger vår forvaltningskultur på at godt lagarbeid er avgjørende, og her kan du lese mer om hver og en av oss.

Kontaktpersoner