Så investerar vi

På ODIN Fonder investerar vi i företag med kompetent företagsledning, god drift och stark konkurrenskraft när marknaden erbjuder sådana bolag till attraktiva priser.

God drift

Med lönsam drift menar vi företag som långsiktigt har bevisat sin förmåga att kombinera lönsam tillväxt med goda balanser.

Lönsam tillväxt är viktigt eftersom konkurrenskraftiga företag är beroende av att behålla duktiga och motiverade medarbetare och enbart företag som uppvisar lönsam tillväxt kan ge duktiga medarbetare utmaningar och utveckling långsiktigt. Lönsam tillväxt är även viktigt då det är detta som ligger till grund för vår avkastning som långsiktiga investerare.

Sunda balanser är viktigt då tillgången till finansiering varierar över tid. I goda tider finns det ofta stort utbud av prisvärd finansiering men när marknaderna är svaga är finansering ofta mer svårtillgänglig. Samtidigt är det i de svaga perioderna som de bästa möjligheterna till lönsam tillväxt uppstår. Därför vidhåller vi att det är viktigt att företagen har handlingsfrihet även när marknaderna är svaga. Sådan handlingsfrihet har bara företag med sunda balanser.

Stark konkurrenskraft

I ODIN investerar vi i företag som skapar värde långsiktigt. Vi investerar med ett långsiktigt perspektiv och därför är det viktigt för oss att företagen vi investerar i har en hållbar verksamhet och en företagsledning med kraft och vilja att genomföra de åtgärder som behövs för att skapa långsiktig konkurrenskraft.

Attraktivt pris

Med ett attraktivt pris menar vi at priset vi betalar är på en bra nivå i relation till företagets resultatutveckling och utdelningskapacitet. Attraktivt pris är viktigt då priset vi betalar avgöra om vi får god avkastning på våra investeringar.

På ODIN är det viktigt med bra riskbedömningar för att uppnå god avkastning. Därför har vi en klar uppfattning om vilken risk vi är villiga och ta och vilken risk vi inte tar. Som långsiktiga investerare bekymrar vi oss inte för kapitalmarknadens generella kurrsvängningar så länge de företag som vi investerar i långsiktigt skapar värde. Då ser vi snarare dessa svängningar som en möjlighet till ökad avkastning genom goda bedömningar av köp och försäljningar. Den verkliga risken är att företagen vi investerar i utvecklas dåligt och medför varaktiga förluster för våra kunder. Denna typ av risk försöker vi undgå. Därför investerar vi i företag med kompetent företagsledning, god drift och stark konkurrenskraft.

Goda investeringsbeslut är beroende av gott omdöme och gott omdöme är endast möjligt med relevant kunskap. I ODIN känner vi verkligen de företag som vi investerar och vi är helt klara på varför vi valt just dessa bolag i våra portföljer. Detta är företag som skapar värde över tid.

Läs mer om hur vi på ODIN Fonder arbetar

Så hittar vi de bästa bolagen

Våra aktiefonder förvaltas aktivt och långsiktigt. Kontinuerliga värderingar och grundliga bolagsanalyser är centralt i arbetet. Enbart de företag som vi anser är de bästa kommer med i portföljerna vilket bidrar till att portföljerna håller en jämn och hög kvalitet. De tre viktigaste elementen i ODINs investeringsmetoder är: kompetens, koncentration och konsistens.