Historia, vision och värderingar

ODIN är en av Nordens ledande fondförvaltare. Med en lång historia och solid kunskap kommer vi fortsätta skapa värden för framtiden, både för dig som kund, för våra anställda och våra ägare. Här är historien, vår vision och våra värderingar.

Historien

ODIN är en av Nordens största fondförvaltare. Bolaget är ett helägt dotterbolag till SpareBank 1 Gruppen AS i Norge. ODIN har i dag kontor i Oslo, Helsingfors, Stockholm och Göteborg. Våra aktiefonder är godkända för distribustion i Norge, Finland, Sverige och Holland.

ODIN bildades 1990 under namnet Independent Fund Management. Målet var att erbjuda aktiefondsförvaltning över hela Norden. Grundarna, svenska Peter Edwall och norska Petter Goldenheim, såg möjligheter i marknaden för en långsiktigt, värdeorienterad förvaltning. Den indexoberoende och värdebaserade investeringsfilosofin var grunden till affärsidén och den lever fortfarande hos ODIN.

Läs mer om ODINs investeringsfilosofi

Nordisk förankring

För att understryka tillhörigheten i Norden bytte vi namn till ODIN 1992. Vår logga består av Odens öga som omrignar Sleipner, Odens åttafotade häst.

Vår logga och vårt namn bär det nordiska kulturarvet, en stark kultur som vi är mycket stolta över. Detta lägger grunden för vad vi gör och hur vi gör det. Vi arbetar hårt för att du som andelsägare ska kunna möta framtiden gott förbered och med tillförsikt. Vi vill skapa värde för framtiden.

Vår vision och våra värderingar

ODIN skapar värde för framtiden.
Vi arbetar med värdeskapande på alla nivåer  i organisationen.

• Vi skapar värde för våra andelsägare genom god förvaltning

• Vi skapar värde för våra anställda genom personlig och professionel utveckling

• Vi skapar värde för våra ägare genom goda resultat
Våra värderingar är redskapet som stöttar vår vision. De består av fyra positiva ord som formar oss som arbetar på ODIN och inte minst bygger företagets identitet och varumärke.

Värdeskapande – vi skall leverera god avkastning över tid

Kompetent – vi skall ha god kunskap och kvalitet på alla nivåer i organisationen

Kundorientering – vi skall förstå och lösa kundernas behov

Engagemang – vi skall arbeta mot gemensamma mål och ge service till våra kunder enligt deras förväntningar