Därför spara i fonder

Om du inte har tänkt att göra av med mer pengar i framtiden än vad du har idag har du egentligen inte något behov av att spara. Vi ser dock att de allra flesta har önskemål, framtidsplaner eller drömmar som gör det nödvändigt lägga undan pengar idag för att kunna ha nytta av dem senare.

Norge – ett lottoland

Trots att sannolikheten för en Lottovinst bara är 1:5,4 miljoner per rad, väljer ändå många norrmän att spela. Om du spelar på Lotto för 500 kronor i månaden i 30 år, är det mycket sannolikt att du kommer att förlora en massa pengar. Om du istället hade valt att spara den där femhundralappen i en aktiefond, är sannolikheten däremot stor att du hade blivit miljonär. Det kan löna sig att spela på mer än en häst – välj en ODIN aktiefond som sparform.

Sparande = uppskjuten konsumtion

När man ska välja sparform är det viktigt att man räknar med den årliga prisökningen. En årlig prisökning på 2,5 % per år innebär att en vara som kostar 100 euro i dag per definition ska kosta 102,50 euro nästa år. Om fem år kostar varan 113 euro, och om tio kostar den 128 euro.

Därför är det viktigt att man planerar sitt sparande så att man kan köpa det man vill ha idag även i framtiden. Målet ska alltså vara att bevara sin köpkraft eller allra helst öka den.

Om man tar hänsyn till skatt och inflation visar räkneexemplet att man behöver en förväntad avkastning på 5 % eller mer för att göra det. I de flesta fall bidrar ett aktiefondsparande till detta.

Varför ger aktiesparande meravkastning?

När man sparar i fonder kan man förvänta sig en högre avkastning än andra traditionella sparformer, till exempel ett banksparande. Den högre avkastningen kommer av att fonden man placerar sina sparpengar i har investerat i företag som hela tiden skapar mer värde.

Så länge det råder en tillväxt av produktivitet och ökat värdeskapande i samhället stiger aktiemarknaden över tid mer än den faller. Detta är samma drivkraft som ligger bakom en ökning av lönenivån och levnadsstandarden för arbetstagare, bättre vårdtjänster, ökad välfärd och mer miljövänlig teknik, för att nämna några exempel.

Med den här utgångspunkten finns det goda förutsättningar för att man både kan bevara och öka köpkraften över tid.

Matematiken är din bästa vän

Aktiemarknadens meravkastning tillsammans med matematiken är en god vän när du sparar långsiktigt. Ränta-på-ränta-effekten är väldigt effektiv på lång sikt jämfört med till exempel sparande i bank:

  • 10 års sparhorisont med 7,2 % årlig avkastning fördubblar värdet under perioden.
  • Ett vanligt sparkonto med en årlig ränta på 3,6 % fördubblar värdet under en 20-årsperiod.

lang-horisont-hoy-aksjeandel

 

Dessutom förstärker värdepappersfondens skattefördelar i form av uppskjuten skatt  skillnaden i avkastning jämfört med ett banksparande.

Bra avkastning över tid

Den genomsnittliga årliga avkastningen för ODINs aktiefonder har de senaste tio åren varit cirka 10 %. Det är ett bevis på att vår investeringsfilosofi ger dig som kund en solid långsiktig avkastning – som både bevarar och ökar köpkraften – även i tider med turbulens.

Se avkastningssiffror för våra fonder här

Fondegenskaper

Vi på ODIN brukar säga att det är LÄTT att spara i fonder. Eller som våra norska kollegor säger: “LETT”. Det står för LÖNSAMT, ENKELT, TRYGGT och TILLGÄNGLIGT. Alla dessa egenskaper är värdefulla för fondsparare.

Läs mer om varför det är LETT att spara i fonder