Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
24.9.2021
0,00% 0,00% 0,00%
24.9.2021
0,00% 0,00% 0,00%
24.9.2021
0,00% 0,00% 0,00%
24.9.2021
0,00% 0,00% 0,00%
24.9.2021
0,00% 0,00% 0,00%
Alla våra fonder och avkastningstal