Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fund per date So far this year 5 years 10 years
ODIN Fastighet B
22.8.2017
12,00% 15,24% 10,62%
ODIN Sverige B
22.8.2017
8,53% 19,07% 10,59%
ODIN Sverige C
22.8.2017
8,40% 18,22% 9,64%
ODIN Global B
22.8.2017
6,36% 12,58% 6,81%
ODIN Finland B
22.8.2017
5,77% 14,22% 4,77%
Alla våra fonder och avkastningstal