Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
20.9.2017
13,69% 15,44% 10,91%
ODIN Sverige B
20.9.2017
11,23% 19,27% 10,84%
ODIN Sverige C
20.9.2017
11,07% 18,42% 9,89%
ODIN Global B
20.9.2017
8,19% 12,94% 6,88%
ODIN Finland B
20.9.2017
6,35% 13,82% 4,77%
Alla våra fonder och avkastningstal