Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Fastighet B
31.3.2020
-30,24% 8,10% 13,31%
ODIN Sverige B
31.3.2020
-27,77% 5,42% 10,88%
ODIN Fastighet C
31.3.2020
-30,34% 6,51% 10,38%
ODIN Sverige C
31.3.2020
-27,81% 5,10% 10,16%
ODIN Global B
31.3.2020
-22,69% 2,40% 9,09%
Alla våra fonder och avkastningstal