Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fund per date So far this year 5 years 10 years
ODIN Sverige B
22.6.2017
13,47% 22,02% 9,95%
ODIN Fastighet B
22.6.2017
10,22% 17,60% 9,71%
ODIN Sverige C
22.6.2017
13,36% 21,15% 9,02%
ODIN Global B
22.6.2017
11,86% 15,49% 6,91%
ODIN Finland B
22.6.2017
10,59% 16,57% 4,28%
Alla våra fonder och avkastningstal