Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C EUR
18.7.2024
10,87% 11,48% 11,74%
ODIN Global C EUR
18.7.2024
9,36% 9,93% 10,14%
ODIN Norden C EUR
18.7.2024
11,83% 11,19% 8,86%
ODIN Eiendom C EUR
18.7.2024
5,82% 3,20% 8,63%
ODIN Norge C EUR
18.7.2024
14,15% 7,82% 7,26%
Alla våra fonder och avkastningstal