Hem

Våra främsta fonder (på 10 års sikt)
Genomsnittlig årlig avkastning
Fond per datum Hittills i år 5 år 10 år
ODIN Sverige C EUR
19.4.2024
-2,74% 9,10% 10,74%
ODIN Global C EUR
19.4.2024
3,71% 9,79% 10,37%
ODIN Norden C EUR
19.4.2024
-0,57% 8,69% 8,15%
ODIN Eiendom C EUR
19.4.2024
-7,46% 2,54% 7,44%
ODIN Norge C EUR
19.4.2024
3,99% 5,18% 6,96%
Alla våra fonder och avkastningstal