Så byter du fond hos ODIN

Byta fonder gör du enklast genom ODIN Online. Du kan också skicka en blankett per e-post eller via fax. Notera bryttiderna vid byte nedan.

Byt fond i ODIN Online

Byt fond med blankett via fax, e-post eller brev

Brytpunkt för att byta fond

ODINs nordiska och europeiska fonder
Nedan finner du en lista över ODINs nordiska och europeiska fonder där brytpunkten är klockan 13:00. Byten som är mottagna före kl 13:00 får kursdag samma dag.
Fond Frist
kl. 13.00
ODIN Fastighet A EUR kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
kl. 13.00
ODINs globala fonder
Nedan finner du en lista över ODINs globala fonder där bytesbrytpunkten är klockan 16:00. Byten som är mottagna före kl 16:00 får kursdag följande dag.
Fond Frist
kl. 16.00
kl. 16.00
ODIN Fastighet A EUR kl. 16.00
kl. 16.00

Beskattning av byten

Kapitalvinster vid byte av fondandelar beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen på kapitalintäkt är på 30% eller 34% till den del den skattepliktigas beskattningsbara för inkomst av kapital som överstiger 30.000 euro.

Kapitalförlust kan dras av från kapitalvinst samma år som förlusten gjordes eller de fem följande åren.

Kapitalvinster är skattefria om det ackumulerade försäljningspriset under räkenskapsåret inte överstiger 1.000 euro.

Beräkning av vinst eller förlust görs enligt FIFO ”först in, först ut”-metoden. Detta innebär att först tecknade andelar också inlöses till först.

Har du frågor till ODIN? Kontakta oss.