4 tips till dig som vill spara i fonder

De flesta av oss har inte någon enorm förmögenhet till sitt förfogande. Vi får istället spara långsiktigt. De bästa möjligheterna att skapa ekonomisk frihet på lång sikt är att spara i aktiefonder. Med aktiefonder och ett fast sparavtal kommer din dröm närmare för varje dag.

1. Välj sparform

Spara lite – regelbundet

Ett sparavtal innebär att ditt sparande blir disciplinerat och får en bra struktur samt att du även köper andelar när utsikterna på marknaden är lite sämre. Ett månadssparande passar de allra flesta ekonomiskt, eftersom man som regel har möjlighet att lägga undan lite grann varje månad. På det sättet kan du bygga upp ett bra baskapital som ger dig ökad ekonomisk frihet och trygghet.

Försök att inte göra ständiga avbrott i sparavtalet, för att sedan börja efter en tid igen. Då försvinner mycket av det ursprungliga syftet med det hela. Det absolut sämsta du kan göra är att avbryta ett sparavtal när börsen faller, för att sedan återuppta det igen när det börjar gå uppåt igen. Det är ett säkert sätt att minska avkastningen.

Engångsbelopp

Om du redan har en summa pengar kan du självklart investera den i en av ODINs aktiefonder. Den här typen av placering kräver något större eftertanke när det gäller val av investeringstidpunkt, men om du sparar på lång sikt reduceras risken för att ha valt fel tidspunkt avsevärt.

För att få bästa effekt av en engångsinvestering bör du även överväga att börja med ett parallellt sparavtal. Det gör att du kan dra ytterligare nytta av svängningarna på aktiemarknaden.

Läs mer om sambandet mellan svängningar på marknaden och avkastning

Lönsamt sparande och lån

Bosparande och fondsparande är som mat och vin: bra vart och ett för sig, men allra bäst tillsammans.

Om du har lån på t.ex. en bostad eller en fritidsbostad och samtidigt ser fördelen med att sprida ut svängningarna på andra sparalternativ är det viktigt att du väljer lösningar som ger en förväntad avkastning som är högre än din låneränta.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att låneräntan alltid är högre än insättningsräntan som du får i din bank. Om du funderar på om du ska välja ett banksparande eller att betala av lån bör du därför som regel välja det sistnämnda.

Om du däremot vill ha en högre förväntad avkastning än låneräntan är oftast det enklaste alternativet att starta ett sparande i en aktie- eller en blandfond. Genom att förlänga löptiden på ditt bolån från till exempel 20 till 30 år får du en lägre månadskostnad. Om du placerar mellanskillnaden i en fond med en förväntad avkastning som är högre än låneräntan kommer du på sikt hamna i en situation där du har arbetat upp en solid kapitalbas. Det ger dig flera ben att stå på med tanke på svängningarna på fastighetsmarknaden, men också en möjlighet att bli skuldfri snabbare om du vill.

Regelbundna uttag

En vacker dag är det dags att börja njuta av pengarna som du har investerat hos oss på ODIN. Genom att systematisera försäljning av fondandelar har ODIN sett till att du enkelt kan dra nytta av ditt fondkapital. Med regelbundna uttag tar du endast ut en viss summa från besparingarna, medan resten ligger kvar och drar fördel av företagens långsiktiga värdeskapande.

2. Håll huvudet kallt

Det är viktigt att man inte faller för frestelsen att jämföra kortsiktig aktietrading med långsiktigt sparande i aktiefonder.

Varje dag kan man läsa olika prognoser om utvecklingen av aktiekurserna för de närmaste dagarna, veckorna och månaderna. Dessa prognoser har självklart ett gott syfte, men är väldigt ofta kortsiktiga spådomar. Om du ska spara långsiktigt i aktiefonder är dessa kortsiktiga prognoser irrelevanta och strängt taget inte mycket att bry sig om. I värsta fall kan de leda dig bort från att vara en långsiktig aktiefondsparare till att bli en kortsiktig aktietrader. För din egen skull bör du stänga ute de här influenserna från aktiemarknadens kortsiktiga psykologi. Detta understryks även av allt fler undersökningar som visar att sannolikheten för att lyckas med kortsiktiga aktieaffärer är mycket låg för de allra flesta.

Detta är något som vi på ODIN också använder oss av i vår investeringsfilosofi. Vi anser att det är en stor skillnad på kortsiktiga aktieaffärer och långsiktiga investeringar: Kortsiktig aktietrading innebär att man hela tiden försöker sälja på topp och köpa när marknaden ligger på botten. Långsiktiga investeringar innebär att man behåller sina placeringar länge och på det sättet tar del av det underliggande värdeskapande som sker i företagen.

Aktiemarknaden är en handelsplats för både kortsiktig trading och för långsiktiga investeringar, men om man ska spara i aktiefonder rekommenderar vi att man har en tidshorisont på fem år eller mer.

Som på de flesta andra marknader är även aktiemarknaden uppbyggd så att det krävs en säljare och en köpare för att affären ska kunna genomföras. Om man handlar med aktier är det dock inte så att säljare och köpare vill “träffa” toppen respektive botten samtidigt. Det beror på att köparen ofta uppfattar en aktie som attraktiv, medan säljaren upplever den som mindre attraktiv.

Samtidigt säger all erfarenhet att en bred och kontinuerlig närvaro på aktiemarknaden under många år ger bra avkastning. Vi som är långsiktiga fondsparare bör därför luta oss tillbaka och inte låta oss styras av känslor eller det kortsiktiga tankesätt som råder på aktiemarknaden.

3. Gör genomtänkta val

Under årens lopp har vi på ODIN fått många frågor om vilken fond vi rekommenderar och vilken fond som är “den bästa” just nu. Som med mycket annat är det omöjligt att komma med en generell rekommendation, eftersom din sparlösning bör avgöras av din tidshorisont och vilja att acceptera svängningar under spartiden.

Det är naturligtvis upp till dig själv att avgöra hur aktiv du vill vara i uppföljningen av ditt fondsparande. Vissa vill aktivt följa upp förvaltningen av fonden, medan andra vill lägga ner så lite tid som möjligt på att administrera sitt sparande.

Oavsett om du är aktiv eller om du har ett mer avslappnat förhållande till sparandet kan du under sparperiodens gång hamna i en situation där du funderar över att byta mellan de fonder du sparar i. Eftersom aktiemarknaden är en framtidsinriktad marknad är det omöjligt att på förhand säga om det lönar sig. Fonden som du överväger att byta ut kan gå bättre i framtiden än vad den har gjort hittills, och fonden som du funderar på att byta till kan gå både bra och dåligt framöver.

Om du funderar över att byta fonder är det viktigt att ta hänsyn till skattemässiga faktorer vid en försäljning av fondandelar. Om du har gjort en vinst under sparperioden måste du betala skatt på den, om du har gjort en förlust kan du eventuellt få göra avdrag för den.

4. Det viktigaste är inte att vinna, utan att delta

När man gick i skolan fick man ofta höra uttrycket “Det viktigaste är inte att vinna, utan att delta”. Det är ett uttryck som passar bra på fondsparande. Att din fond inte ligger bland de bästa för tillfället betyder inte att du har valt ett dåligt sparalternativ. Vid olika tidpunkter och under olika tidsperioder kommer det väldigt ofta att vara andra fonder som har lyckats bättre än just din fond. Sedan är det kanske din fond som ligger på topp.

När du sparar i fonder är det dessutom inte heller så att vinnaren tar allt och resten får gå tomhänta därifrån. Det viktigaste är att delta, för alla som deltar får en del av den aktuella aktie- eller räntemarknadens avkastning.

I valet mellan olika fonder är det därför viktigt att du inte låter det bästa bli det godas fiende. Den allra största delen av din avkastning avgörs av vilken typ av fond du väljer.