En aktiv och ansvarsfull förvaltare

ODIN Forvaltning är en aktiv, ansvarsfull och långsiktig förvaltare som startade 1990. På uppdrag av våra kunder jobbar vi hårt varje dag för att skapa värde för framtiden.

ODIN-modellen – så investerar vi
Vår investeringsmodell innebär att våra fonder investerar i kvalitetsbolag med hållbara affärsmodeller och ett långsiktigt värdeskapande i fokus, vilket tenderar att ge en bättre långsiktig avkastning. Våra förvaltare arbetar varje dag med att försöka hitta de bästa bolagen där framtidsutsikterna inte redan är fullt inprisade i aktiekursen.

Hållbara investeringar
Med hållbara investeringar menar vi att företagens verksamhet uppfyller de samhällsmässiga kraven inom sociala- och miljömässiga frågor och att företagen följer de vedertagna riktlinjerna för god bolagsstyrning. Vi försöker identifiera företag som kan skapa värde för aktieägarna på lång sikt och vi integrerar alltid ansvarsfulla och hållbara parametrar i våra investeringsanalyser och investeringsbeslut.