Års- och halvårsrapporter

Lär dig mer om ODIN och få en uppsummering av året som gått. Få inblick i fondernas portföljer, kommentarer från förvaltarna, styrelsens årsberättelse och ODINs räkenskaper. Vi tar också ett avstamp varje halvår genom vår halvårsrapport.

Årsrapporter

 • Värdepappersfonder 2022
  Där 2021 var ett år av optimism var 2022 det motsatta. Som vi vet var 2021 ett mycket bra år för ODIN:s aktiefonder. På många sätt var 2022 det motsatta. Riskaptiten sjönk och räntorna steg rejält. ODIN:s aktiefonder tappade mycket till indexen under denna perioden. Även om det sista halvåret blev bättre var det bara ODIN Norge som slutade över index 2022.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2021
  Vi är stolta över att ha levererat en mycket god avkastning till våra kunder under 2021. Våra aktiefonder har tillsammans genererat en kapitalviktad avkastning på hela 31,7 procent. Både ODIN Fastighet och ODIN Small Cap steg med över 50 procent. Även om avkastningen varierar något från fond till fond har alla ODIN:s fonder levererat en överavkastning i förhållande till sina referensindex under 2021.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2020
  I början av 2020 var det väldigt få som kunde förutse hur året skulle arta sig. Det har verkligen varit ett kontrasternas år. På många sätt det värsta året på länge med en pandemi som skördat miljontals människoliv och gjort ännu fler arbetslösa. Men också ett år då börserna satte nya rekord.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2019
  På samma sätt som 2018 var ett speciellt år blev också 2019 ett speciellt år, i positiv bemärkelse. Expansiva centralbanker och svagare makro har resulterat i ett av de starkaste börsåren den senaste tioårsperioden. Lärdomen är att den skepsis som fanns för ett år sedan istället blev en stor möjlighet.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2018
  2018 har på många sätt varit ett speciellt år för både aktie- och kreditmarknaderna i hela världen. Svagare makroekonomiska utvecklingar och handelskrig har lett till ökad rädsla för att vi är på väg mot en lågkonjunktur. Detta bidrog till att de globala aktiemarknaderna levererade negativa resultat 2018.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2017
  2017 blev ett bra år för finansmarknaderna. De makroekonomiska nyckeltal som kom under året överraskade i hög grad positivt och bidrog till god stämning och lägre riskpremier.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2016
  2016 inleddes med mycket turbulens och dålig stämning på finansmarknaderna. Orosmoln kring den ekonomiska situationen i Kina och banksektorn i Europa, samt fallande oljepriser, gav upphov till osäkerhet. Än en gång lyckades emellertid världens centralbanker att vända stämningen med försäkringar om nya stimulansåtgärder, och från mitten av februari utvecklade sig de flesta aktiemarknader positivt.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2015
  I ODINs årsrapport kan du läsa en krönika från ODINs VD, Rune Selmar, en sammanfattning av finansmarknaderna under 2015.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2014
  ODIN finns till för våra kunder. Vi ska skapa god långsiktig avkastning till måttlig risk. Genom att uppnå det målet lägger vi grunden till ODINs framgång också i fortsättningen.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2013
  Vi kan med rätta säga att även 2013 blev ett händelserikt år, men att förtecknen den här gången var positiva. Året visade också att ryktena om aktiernas död var överdrivna.
  Läs rapporten här

Halvårsrapporter

 • Värdepappersfonder - 2023
  Våra aktiefonder har levererat hög avkastning under första halvåret. En allmän börsuppgång i kombination med en svag svensk krona har varit mycket gynnsam för våra internationella fonder.
  Last ned PDF
 • Värdepappersfonder - 2022
  Första halvåret 2022 kommer att gå till historien som ett av de svagaste på väldigt många år. Nästan alla börser har fallit betydligt sedan nyår. I princip allt som bidrog till börsuppgången under de senaste åren har vänts till sin motsats under 2022.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder 2021
  Hållbarhet är centralt för ODINs investeringsprocess. Vi arbetar nära ledningen för de bolag vi äger och för en aktiv dialog för att påverka och lyfta hållbarhetsfrågorna högre upp på dagordningen. Genom olika åtgärder har vi också stärkt vårt hållbarhetsarbete ytterligare under första halvåret.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2020
  Det mest uppenbara vi har påmints om i år är aktiemarknadens svängningar. Över tid stiger aktiemarknaden, men det finns många upp- och nedgångar längs vägen. Det är svängningarna, som återspeglar risken på aktiemarknaden, som gör att aktier ger högre avkastning än riskfria alternativ över tid.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2019
  Under den första halvan av 2019 har den finansiella världen präglats av starka börser, geopolitisk osäkerhet, förändrade ränteförväntningar och svagare makrosiffror.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2018
  Första halvan av 2018 kom att präglas av oroliga börser, och utvecklingen för våra fonder har varit blandad.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2017
  Börsutvecklingen första halvåret var bra och de flesta marknader steg.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2016
  Historien visar att bra bolag byggs upp av duktiga människor. Därför är duktiga ledare ett av de främsta kriterierna när vi på ODIN gör våra investeringar.
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2015
  Första halvåret 2015 blev en bra period för våra kunder och ODIN. Andelsägarna i ODINs aktiefond hade en genomsnittlig avkastning per den 30 juni på 11,5 % (NOK).
  Läs rapporten här
 • Aktiefonder - 2014
  På ODIN fokuserar vi på att ständigt förbättra oss. Under det första halvåret 2014 har vi lagt mycket tid på att formulera vår investerings-filosofi så enkelt och tydligt som möjligt.
  Läs rapporten här