Njut av det goda livet som pensionär

Många blir överraskade över hur mycket inkomsten sjunker när de går i pension. Om du börjar spara idag behöver du inte oroa dig för detta, utan kan istället se fram emot dina glada dagar som pensionär.

Pensionsreformerna kommer att medföra en del problem för kommande generationer:

  • Man måste jobba längre
  • Man får lägre inkomstunderlag
  • Den årliga regleringen är lägre än lönetillväxten

Vi upplever att blivande pensionärer bara har en sak i sikte när de ska gå i pension: Njuta av det goda livet. Vad det innebär är naturligtvis individuellt, men frågan som fler behöver ställa sig är om man kommer att kunna njuta av det goda livet på sin statliga pension. Grovt sagt kan man säga att kommande generationers inkomst kommer att halveras den dag de går i pension. Om du tjänar 50 000 per år idag kan du därmed förvänta dig att få cirka 25 000 i pension. En halvering av inkomsten rimmar ganska illa med att njuta av det goda livet.

För att kompensera för detta bör du ha sparat pensionsmedel på egen hand. Genom att följa tre enkla riktlinjer kan du undvika de största fallgroparna med det egna pensionssparandet:

1. Börja tidigt
2. Spara i fonder
3. Spara ofta och länge

Höj din pension genom ett lönsamt sparande

Den första åtgärden för att få en bra inkomst även som pensionär är att börja spara tidigt. Ju tidigare du börjar, desto längre får dina pengar ta del av det långsiktiga värdeskapandet på aktiemarknaden. Ränta-på-ränta-effekten bidrar också positivt vid en lång spartid.

Spara rätt – välj fondsparande

Det är även viktigt att du sparar “rätt”. Både teorierna och historiska data ger en kristallklar bild som visar att en aktiefond ger en meravkastning på 3–6 % jämfört med bankränta. Över en längre tidsperiod – som ett pensionssparande ofta handlar om – ger dessa procent en mycket större “pensionsfond” än om du till exempel sparar i en bank.

Det optimala pensionssparandet får du därför genom ett sparavtal, gärna med en stor andel aktier, om din tidshorisont tillåter det.

Om du har en summa pengar som du kan investera utöver ditt sparavtal redan idag, ger även detta en markant effekt. Kanske så att du kan spara lite mindre varje månad.