Cookies

På våra nätsidor använder vi oss av något som kallas «cookies». Det är informationskapslar som hjälper oss med att göra nätsidorna mera användarvänliga för dig.

ODIN använder inte informationskapslarna till att samla in personlig information om dig. Vi använder informationskapslarna enbart för att göra din användarupplevelse bättre. Vi kan alltså inte spåra information knuten till en bestämd person via informationskapslarna.

Varför använder vi cookies?

Från den 1. juli 2013 fick den norska lagen om elektronisk kommunikation, Ekomloven, en ny bestämmelse gällande lagring av upplysningar i kommunikationsutrustning, jfr. Ekomloven § 2-7b. Denna lag fokuserar på att lagring av upplysningar i användarens kommunikationsutrustning skall godkännas av användaren.

Vad är cookies?

Cookies är upplysningar som hämtas från din nätläsare och lagras där, efter att nätsidan har registrerat dina val och inställningar.

Informationskapslarna används till:

  • Att göra det enklare för dig att ta med informationen vidare. Till exempel så du slipper att fylla i ett schema flera gånger.
  • Att känna igen besök från återvändande användare.
  • Att registrera generell statistik som typ av nätläsare, tidpunkt, språk och vilken nätsida användaren kommer från.

ODIN levererar icke uppgifterna om dig vidare till någon tredje part. ODIN använder aldrig heller informationskapslar till att kartlägga användarmönster eller annan information som kan kränka personskyddet.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter >>