Så hittar vi de bästa bolagen

Våra aktiefonder förvaltas aktivt och långsiktigt. Kontinuerliga värderingar och grundliga bolagsanalyser är centralt i arbetet. Enbart de företag som vi anser är de bästa kommer med i portföljerna vilket bidrar till att portföljerna håller en jämn och hög kvalitet. De tre viktigaste elementen i ODINs investeringsmetoder är: kompetens, koncentration och konsistens.

Kompetens i samspel

På ODIN menar vi att de bästa investeringsbesluten är beroende av gott omdöme. Gott omdöme är enbart möjligt med rätt kompetens. Därför är vi angelägna om att arbeta på ett sådant sätt att vi ständigt utvecklar vår kompetens. Vår erfarenhet är att utveckling av kompetens främst sker i tätt samarbete med andra. Därför lägger vi stor vikt på att våra förvaltare och analytiker utmanar varandra i ett nära och konstruktivt samarbete mot gemensamma mål. Ett nytt förslag på en investering blir därför alltid presenterad och diskuterad i gruppen av förvaltare och analytiker.

En sådan genomgång har två effekter:

  • Förvaltarna utmanas och får diskutera och argumentera om varför detta är en god investering
  • De andra förvaltarna får inblick i nya företag och investeringsmöjligheter

Koncentrerade portföljer

Portföljerna i ODINs aktiefonder innehåller vanligtvis mellan 25 till 35 innehav. Genom att begränsa antalet investeringar i en fondportfölj skapar vi större möjlighet för förvaltarna att ha goda kunskaper om varje enskild investering. Samtidigt kommer varje enskild investering att ha stor inverkan på portföljens samlade avkastning. En övre gräns på antal innehav disciplinerar förvaltarna att alltid enbart ha de bästa bolagen i portföljen. Det medför att våra förvaltare kommer att göra grundliga värderingar av både avkastningsmöjligheter och riskfaktorer när nya investeringar ska göras. Därför tror vi att koncentrerade fondportföljer leder till att kvaliteten på varje investering håller en jämn och hög nivå.

Konsistent tillvägagångssätt

För att identifiera de bästa investeringsmöjligheterna analyserar vi alla potentiella investeringar på samma sätt. Vår analys består i huvudsak av tre delar: prestation, position och pris.

  • Prestation: vi värderar alltid hur framgångsrikt ett företag varit att skapa värde över tid
  • Position: vi värderar alltid om olika förhållanden som är avgörande för företagets framtida konkurrenskraft kommer att finnas kvar
  • Pris: vi gör alltid en självständig värdering av företagets verkliga värde och jämför det6ta med marknadsvärdet

ODIN investerar i företag som vi anser är positionerade för långsiktigt värdeskapande. Vi är en långsiktig investerare med en investeringshorisont på flera år. Som en långsiktig investerare spenderar vi även mycket tid och resurser på att vara en ansvarsfull ägare. Vårt engagemang som ägare är främst för att bidra till företagens långsiktiga värdeskapande. Det kräver att de bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt på sikt och att företagsledningen har förmåga och vilja att prioritera långsiktigt värdeskapande.

Läs mer om ODINs hållbara investeringar