Miljöfokus får fart på dina pengar

Ökat fokus på hållbarhet och ansvarsfulla investeringar har kommit för att stanna. Vi på ODIN gillar det. Som förvaltare kan vi driva företag i rätt riktning och "belöna" dem som fokuserar på hållbar verksamhet. Ett bra exempel på ett sådant företag är svenska Beijer Ref.

Sedan starten har vi haft målet att investera i företag som levererar på lång sikt. Då måste företagen vara välskötta och ha en hållbar affärsmodell. Vad som krävs för att ha en hållbar affärsmodell kommer att ändras över tiden med andra krav från företagets intressenter.

ODIN undertecknade tidigt FN:s principer för ansvarsfulla investeringar. Samtidigt insåg vi också våra egna begränsningar. Det är ofta komplexa problem med flera gråzoner. Förutom vår egen analys samarbetar vi med analysbyrån Sustainalytics, vilket gör att vi verkligen kan gå på djupet.

När man värderar ett företag är risken central

Vi värderar bland annat risken för att företagen kommer att påverkas negativt av händelser förknippade med hållbarhet och ansvar. Det kan vara allt från förlust av kunder på grund av försämrat omdöme till böter i samband med brott mot lagstadgade krav. I denna djungel av risker får vi dock inte glömma de möjligheter som finns för de företag som är väldigt välskötta.

Fokus på hållbarhet handlar inte bara om att värdera nedsidan

Många bra företag erbjuder idag produkter eller tjänster som stöder hållbar utveckling. Det syns i de rapporterade siffrorna. Ett av dessa är svenska företaget Beijer Ref, som vi har i både ODIN Norden och ODIN Sverige. De levererar luft- och kylsystem som använder mer miljövänliga kylmedel än konkurrenterna. Företaget har varit en bra investering för våra andelsägare. Hittills har vi köpt aktier i bolaget för 415 miljoner som idag har vuxit till drygt 1 miljard kronor. I det här fallet har företaget fördelen av att leverera de mest miljövänliga lösningarna, vilket har gett pengar i plånboken för aktieägarna. Endast i år bidrog Beijer Ref med drygt 2 procent av avkastningen i ODIN Norden och ODIN Sverige.

Det långsiktiga investeringscaset är fortfarande intakt

Alla stormarknader och restauranger måste före 2030 byta ut sin kylutrustning för att uppfylla nya EU-krav för utsläpp av farliga gaser. I Sverige har till exempel endast 10 procent gjort denna investering fram till idag. Samtidigt är Sverige det land som har kommit längst. Beijer Ref driver sin globala verksamhet och fortsätter att expandera, nu senast med stora förvärv i Australien och Asien. Ökade krav på miljövänliga lösningar och global exponering kommer att bidra till ökad efterfrågan på deras produkter under de närmaste 5-8 åren. Hållbara affärsmodeller och företag med konkurrensfördelar kan vara en bra investering. Det är inte obligatoriskt men sunt förnuft.

Skrivet av

Investeringsdirektör
Vegard Søraunet är utbildad civilekonom från Handelshögskolan BI i Oslo med specialisering inom finans. Han har en master i revision och har arbetat inom revision tidigare.

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.