ODINs Hållbarhetsrapport första halvåret

Trots att det har varit ett annorlunda halvår betyder det inte att vi har tappat fokus på bolagen – snarare tvärtom. Dialogen med bolagen har flyttats från fysiska mötesrum till digitala miljöer.

De senaste månadernas samtal har till stor del varit kopplade till covid-19 och hur nedstängningen av samhället påverkar bolagen, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Några av vårens bolagsstämmor sköts upp, men de allra flesta har genomförts digitalt.

Under första halvåret har vi fortsatt att arbeta med ODIN:s syn på hållbarhet internt. Som ett led i vårt arbete upprättade vi under 2019 en ESG-kommitté. Kommittén består av anställda på ODIN från olika avdelningar och kontor där syftet är att hitta bra lösningar, svara på frågor från kunder i olika segment och se till att vi ligger i framkant. Under 2020 kommer vi att jobba vidare med vår hållbarhetsstrategi och ESG-kommittén får en central roll i detta arbete.

Arbetet med hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är en kontinuerlig process och det är nyttigt att samarbeta med andra investerare för att stärka vårt hållbarhetsarbete. Därför deltar vi i olika forum för kunskapsutbyte och är bland annat medlem i Norsif, Swesif och Nues.

Vi har också varit i kontakt med flera av de bolag vi är investerade i för att få information om deras koldioxidutsläpp. Vi har uppmuntrat de bolag som inte rapporterar att börja göra det. Vidare har vi bett de som rapporterar att använda samma rapporteringsstandard så att vi lättare kan göra jämförelser bolag emellan. Det är glädjande att se att vi redan har lyckats påverka vissa och fortsätteratt följa upp de andra.

Läs mer om hur vi förbättrar vårt hållbarhetsarbete i rapporten nedan.

 

Beställ ODINs nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om dina fondinnehav hos ODIN och på vilket sätt vi jobbar för att säkerställa en så bra avkastning som möjligt. Dessutom får du några nyttiga spartips på vägen.