Håvard Opland

Håvard har en god insikt i aktiemarknaderna internationellt och de senaste åren har han speciellt haft fokus på Europa.

Bakgrund och erfarenhet

Håvard började arbeta på ODIN 2005. Han arbetar med förvaltningen av ODIN Europa och ODIN Global. Håvard är utbildad civilekonom från Høgskolen i Agder med specialisering inom finans. Han är dessutom Auktoriserad Finansanalytiker (AFA) från NHH (Norska Handelshögskolan) och har erfarenhet som controller och analytiker.