Risk – inte så farligt egentligen

På lång sikt går det uppåt mer än vad det går neråt på aktiemarknaden. Därför lönar det sig att investera i fonder. Generellt sett finns det ett stort samband mellan hur stora svängningar du får acceptera och hur hög avkastning du kan förvänta dig.

Det är omöjligt att uppnå en meravkastning utan att “utsätta” sina pengar för svängningarna på aktiemarknaden. Frågan är vilken slags svängningar som du utsätter dig för och hur bra betalt du kan förvänta dig att få för detta.

Svängningarna i en fond märks i första hand genom att värdet på fondens andelar varierar. Många upplever dessa svängningar som något negativt, men de har även en positiv effekt, eftersom värdet på fondandelarna stiger.

Om du funderar på att spara i aktiefonder är det därför viktigt att avgöra hur stora svängningar just du klarar av

Skillnad på kort- och långsiktig risk

De flesta har noterat att aktiekurserna kan svänga rejält på kort sikt. Men visste du att risken för att dina pengar blir mindre värda på lång sikt är högre på banken än i en aktiefond?

Orsaken till det är att prisökningar och skatt äter upp stora delar av ränteavkastningen på ditt sparkonto. Det kan innebära att dina pengar blir mindre värda med tiden. När du utsätter dina sparpengar för aktiemarknadens svängningar bidrar den förväntade meravkastningen och de gynnsamma skattereglerna till att risken för att dina pengar tappar köpkraft reduceras avsevärt. Därför bör ett långsiktigt sparande innehålla en stor andel aktiefonder.

Det är skillnad på risk och risk

När du spelar på Lotto har du möjlighet att vinna en stor summa mot en liten insats. Värdet av insatsen varierar inte heller i takt med att dragningen närmar sig. Men risken för att du förlorar insatsen är så hög att ingen ekonomisk rådgivare kan rekommendera spelet som en investering.

Som en jämförelse är sannolikheten för att man får en bra avkastning av en aktiefond på lång sikt så stor att alla ekonomiska rådgivare kan rekommendera aktiefonder för ett långsiktigt sparande, även om värdet kan variera mycket längs vägen.

Mota oron i grind

En nackdel med värdesvängningarna i en fond är att många av oss blir nervösa när de ser att värdet på sparpengarna sjunker.

Om du tycker att det är jobbigt när pengarnas värde förändras under sparandets gång kan det vara bra att inte tänka så mycket på det. När du sparar i fonder har du en professionell förvaltare som följer upp dina investeringar åt dig, så att du kan lägga din kraft på annat.

Risk och avkastning i aktiefonder

En aktiefond ger en hög förväntad avkastning och innebär på samma sätt stora variationer i värdet på sparandet. På lång sikt kan du förvänta dig 3–6 % procentenheters meravkastning i en aktiefond jämfört med ett banksparande. Detta kanske inte verkar vara särskilt mycket, men på lång sikt är skillnaden väldigt stor.

Se historisk avkastning för ODINs aktiefonder