ODIN Europa C EUR

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. I Europa hittar vi många av världens främsta verksamheter och europeiska bolag är välkända för att vara både innovativa och konkurrenskraftiga. Exporträttad verksamhet är ett viktigt element i europeiskt näringsliv. Samtidigt har de europeiska företagen en kultur och tradition som vi känner väl. Genom fonden ODIN Europa kan även du ta del av värdeskapandet som sker i det europeiska näringslivet.