ODIN Sustainable Equities F

ODIN är en aktiv och ansvarsfull förvaltare med fokus på långsiktigt värdeskapande. Aktiefonden ODIN Sustainable Equities investerar i företag över hela världen som bidrar till en mer hållbar framtid. Fonden lämpar sig för sparare som vill ha en långsiktig exponering mot globala, hållbara företag. ODIN Sustainable Equities F är en andelsklass i ODIN Sustainable Equities med en lägsta teckning på 50 EUR.