Aika sijoittaa kestävän kehityksen rahastoon?

Kestävä sijoittaminen tarkoittaa sijoittamista yrityksiin, jotka vaikuttavat positiivisesti planeettaan. - Kestävänä rahastosäästäjänä voit myötävaikuttaa siihen, että vihreä muutos liiketoiminnassa ja teollisuudessa tapahtuu nopeammin, sanoo ODINin kestävän kehityksen neuvonantaja Jannik Arvesen.

Jos EU:n haastavat ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa, liike-elämässä on tehtävä suuri rakennemuutos. Tavaroiden tuotannosta tulee tehdä resurssitehokkaampaa, useista tuotteista tulee luopua ja uusia tulee mukaan. Kestävät investoinnit ovat tässä kuvassa tärkeässä roolissa.

Lyhyesti sanottuna: kestävä investointi tarkoittaa investointivalintojen tekemistä, jotka tukevat YK:n kestävyystavoitteita. Ne antavat myös merkittävän panoksen Pariisin sopimuksen ilmastotavoitteiden ja EU:n kuuden ympäristötavoitteen edistämiseen.

Tiesitkö, että rahastosäästäjänä voit helposti edistää kestävämpää maailmaa?

Ratkaisu on rahastovalinnoissasi

Kestävyydestä puhutaan monessa yhteydessä. Asuttavan planeetan turvaaminen lähitulevaisuudessa on tämän päivän sukupolvien vastuu tulevia sukupolvia kohtaan. Mutta miksi ihmeessä välittäisit kestävyydestä sijoittaessasi rahojasi sijoitusrahastoihin, joiden tavoitteena on ensisijaisesti säästöjesi hyvä tuotto?

Se on itse asiassa täysin mahdollista saada molempia, sanoo Jannik Arvesen, ODINin kestävän kehityksen neuvonantaja.

– Kestävän kehityksen rahastojen päätarkoituksena on tuottaa sijoittajille korkea tuotto, mutta samalla etsiä yrityksiä, jotka menestyvät siirtymisessä päästöttömään yhteiskuntaan. Lisäksi ne keskittyvät yrityksiin, jotka edistävät merkittävästi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita, jotka eivät liity ilmastoon ja ympäristöön. Kestävästi sijoittamalla myötävaikutat siihen, että liike-elämän ja yhteiskunnan muutos tapahtuu entistä nopeammin, hän sanoo.

Miten löytää varoja, jotka ovat todella kestäviä?

Kestävän kehityksen rahastojen valinnan tulee olla helppoa, jotta voit nähdä säästöjesi kasvavan ja samalla olla hyvä omatunto. Mutta erilaiset merkintäjärjestelmät voivat saada sinut huimaan.

Osa rahastoista on merkitty vihreillä lehdillä, osa pohjoismaisella ympäristömerkillä ja osa kirjaimilla. Voi myös olla hieman haastavaa löytää olennaista ja selkeää tietoa kestävyyden tasosta rahastoesitteestä tai kun etsit rahastoa Morningstarista.

Kolme kategoriaa

– Tärkein asia, joka sinun tulee pitää mielessä, on EU:n kolme kestävän kehityksen luokkaa. Artikla 9, artikla 8 ja kaikki muut rahastot, Arvesen sanoo.

  • Artikla 9 on rahasto, joka edistää merkittävästi yhden tai useamman kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista vahingoittamatta merkittävästi muita kestävän kehityksen tavoitteita. Tällaisten rahastojen tarkoitus on tehdä kestäviä sijoituksia.
  • Artikla 8 on rahasto, joka edistää muun muassa ympäristö- ja sosiaalioloja tai sulkee ulkopuolelle yritykset, jotka eivät täytä kestävän kehityksen periaatteita ja tavoitteita. Nämä rahastot noudattavat erityisiä kestävyyskriteereitä ja voivat esimerkiksi käyttää erilaisia ​​ESG-strategioita (ESG eli ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa, on lyhenne, joka voidaan kääntää ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja liiketoimintaetiikkaan).
  • Kaikki muut rahastot, jotka eivät mahdu artiklan 9 tai 8 kuvaukseen. Nämä ovat rahastoja, jotka eivät käytä mitään tai vain kestävyyden peruskriteerejä sijoituspäätöksissään. Rahastoja ei ole luokiteltu kestäviksi, mutta ne voivat silti ottaa jonkin verran huomioon ESG:n hallinnoinnissa.

Vuodesta 2021 alkaen rahastonhoitajien on myös lain mukaan luokiteltava yksittäiset rahastot EU-lainsäädännön mukaisesti. Aina tulee olla kuvaus siitä, miten rahasto luokittelee itsensä ja miten se toimii kestävän kehityksen kanssa.

Miten rahastonhoitajat, kuten ODIN, voivat osallistua?

ODIN työskentelee kestävien investointien parissa useilla rintamilla, sanoo sijoitusjohtaja Alexander Miller.

Vastuullisuusarvioinnit on integroitu hyvin ODINin tunnustettuun sijoitusfilosofiaan. Kaikkien ODINin rahastoihin kuuluvien yritysten on luonnollisesti osoitettava, että ne ottavat kestävän kehityksen huomioon. Vastuullisuus on siksi keskeistä ODINin työssä löytää, analysoida ja valita parhaat sijoitukset eri rahastoille.

– Arvioimme perusteellisesti vastuullisuuden riskejä ja mahdollisuuksia valittaessa rahastosalkkuun tulevia yrityksiä. ODIN ei sisällä yrityksiä, joilla katsotaan olevan negatiivinen vaikutus kestävään kehitykseen.

ODINilla on pitkän tähtäimen sijoitushorisontti, ja silloin yrityksen kyky toimia kestävästi on keskeinen osa yritysanalyysiä.

– Kaikki ODINin rahastot ovat kestäviä ja koostuvat vakiintuneista laatuyrityksistä, jotka vaikuttavat kestävään kehitykseen positiivisella tavalla, Miller sanoo.

Onko totta, että kestävien rahastojen kurssit vaihtelevat enemmän kuin muut?

Lyhyt vastaus on ei; tutkimukset itse asiassa osoittavat päinvastaista. Kuten kaikilla muillakin rahastoilla, myös kestävillä rahastoilla on erilaiset sijoitusstrategiat ja riskiprofiilit.

– Useat tutkimukset osoittavat, että yhteiskuntavastuussa ja kestävässä kehityksessä hyvien yritysten kurssit vaihtelevat vähemmän kuin muut yritykset juuri siksi, että ne ovat hyviä tunnistamaan ja vähentämään riskejä, Arvesen huomauttaa.

Myös useat laajapohjaisista kestävistä rahastoista tehdyt analyysit viittaavat samaan. Kestävien rahastojen – jotka koostuvat vakiintuneista laatuyrityksistä, jotka vaikuttavat kestävään kehitykseen positiivisella tavalla – kurssit voivat yhtä helposti vaihdella vähemmän kuin muiden rahastojen.

– Me ODINilla uskomme selvästi, että kestävät yritykset (ja rahastot) ovat voittajia pitkällä aikavälillä. Vastuullisuutta heikentävä taloudellinen toiminta ja siihen osallistuvat yritykset kärsivät taloudellisesti tiukentuneista säännöksistä, muuttuneesta kuluttajakäyttäytymisestä ja niin edelleen, Jannik Arvesen päättää.

Tilaa ODINin uutiskirje

Pysy ajan tasalla rahastojesi kehityksestä ja siitä, miten pyrimme tarjoamaan sinulle parhaan mahdollisen tuoton sijoittamalla. Lisäksi saat hyödyllisiä säästämisvinkkejä matkan varrella.

hbspt.forms.create({ portalId: "3272008", formId: "c14612e6-dd1b-420e-97d9-85b715b2fd80" });