Hallinnointi

Näin suojaamme henkilötietojasi ja turvaamme yksityisyyttäsi.

Tietosuoja ODINissa

Tietosuoja turvaa yksityisyyttäsi ja on meille ODIN Rahastoissa tärkeää. Haluamme, että tiedät, mitä tietosuoja ja henkilötiedot ovat, miten käytämme henkilötietojasi sekä miten hyödyt tietojesi antamisesta käyttöömme.

Rutiinit

Menetelmät
Teemme omia yritysanalyysejä ja osakevalintoja. Siihen meillä on käytössään tietyt menetelmät parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

FATCA/CRS

Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) on Yhdysvaltain säätämä laki, jonka tarkoituksena on taata verovelvollisuuksien täyttäminen ja estää veronkierto ulkomaisia rahoituslaitoksia käyttämällä. ODIN Forvaltning AS on niin kutsuttujen FATCA-säännösten alainen.

Palkitsemisjärjestelmä

Kilpailukykyinen palkitseminen
ODINin palkitsemisperiaatteiden on oltava kilpailukykyiset. Kiinteän ja muuttuvan palkkion yhdistelmän on oltava tasapainoinen, ja palkkion kiinteän osan on oltava riittävän suuri, jotta ODIN voi välttyä maksamasta palkkion muuttuvaa osaa. Palkitsemisperiaatteista päättää ODIN Forvaltning AS:n hallitus.