Riski ei olekaan oikeastaan niin pelottava…

Osakemarkkinoiden heilahtelut ovat pitkällä aikavälillä enemmän nousu- kuin laskusuuntaisia. Siksi rahastoihin sijoittaminen kannattaa. Yleisesti ottaen se, kuinka suuria heilahteluja joudut hyväksymään, sekä se, kuinka korkeaa tuottoa voit odottaa, liittyvät läheisesti yhteen.

Lisätuottoa on mahdotonta saavuttaa, ellei rahojaan halua ”altistaa” osakemarkkinoiden heilahteluille.Tässä on ratkaisevaa se, minkälaisille heilahteluille saatat itsesi alttiiksi ja kuinka hyvän korvauksen voit odottaa saavasi siitä.

Rahastojen heilahtelut näkyvät ennen kaikkia rahaston omistusten arvon vaihteluina.Monet pitävät näitä heilahteluja negatiivisina, mutta heilahteluihin liittyy myös sellainen myönteinen puoli, että rahaston omistusten arvo nousee.

Jos siis harkitset osakerahastoon sijoittamista, sinun on tärkeää tehdä itsellesi selväksi, kuinka suuria säästöihisi vaikuttavia heilahteluja olet valmis hyväksymään.

Lyhyen ja pitkän aikavälin riskin ero

Useimmat meistä ovat havainneet osakekurssien voivan heilahdella huomattavasti lyhyellä aikavälillä.Mutta tiesitkö, että rahasi menettävät ajan myötä todennäköisesti enemmän arvoaan pankissa kuin osakerahastossa?

Tämä johtuu siitä, että hintojen nousu ja verot syövät suuren osan säästötilisi korkotuotosta.Tämän seurauksena rahasi saattavat menettää vähitellen arvoaan.Kun altistat säästösi osakemarkkinoiden heilahteluille, odotettavissa oleva lisätuotto sekä suotuisat verosäännökset vaikuttavat osaltaan siten, että rahasi tuskin menettävät ostovoimaansa. Juuri siksi pitkäjänteisessä säästämisessä on olennaista pitää huolta siitä, että osakerahastojen osuus on merkittävä.

Mikä on järkevän ja vähemmän järkevän riskin ero

Ostaessasi lottokupongin sinulla on mahdollisuus voittaa paljon pienellä panoksella.Kuponkisi arvo ei myöskään muutu arvonnan vähitellen lähestyessä.Panoksen menettämisen todennäköisyys on kuitenkin niin suuri, ettei kukaan sijoitusneuvoja voisi suositella lottoamista sijoitusmuotona.

Vertailun vuoksi voidaan todeta, että osakerahasto tarjoaa pitkällä aikavälillä erittäin todennäköisesti niin hyvän tuoton, että sijoitusneuvojat voivat turvallisin mielin suositella osakerahastoa pitkäjänteiseen säästämiseen, vaikka omistuksen arvo saattaa heilahdella matkan varrella paljonkin.

Jätä arvonmuutokset omaan arvoonsa

Rahaston arvon heilahtelut aiheuttavat muun muassa sellaista haittaa, että monet meistä hermostuvat havaitessaan säästöjensä arvon muuttuvan.

Jos ahdistut suuresti nähdessäsi säästöjesi arvon muuttuvan säästöaikana, sinun kannattaa pyrkiä sivuuttamaan koko asia. Kun säästät rahastoon, oma ammattitaitoinen salkunhoitajasi seuraa sijoituksia puolestasi ja voit itse käyttää energiasi johonkin muuhun.

Osakerahastojen riski ja tuotto

Osakerahastojen odotettavissa oleva tuotto on korkea, mikä tarkoittaa myös, että säästöissäsi tapahtuu vastaavasti suuria heilahteluja.Pitkällä aikavälillä voit odottaa osakerahastojen tarjoavan 3–6 prosenttiyksikön lisätuoton pankkisäästämiseen verrattuna.Tämä luku ei ehkä tunnu kovin suurelta, mutta pitkällä aikavälillä ero on huomattava.

Tässä näkyy ODINin osakerahastojen historiallinen tuotto

Yhdistelmärahastojen riski ja tuotto

Osakkeiden ja korkojen arvo heilahtelee yleensä eri tavalla, koska korko-osa nousee usein osakeosuuden laskiessa ja päinvastoin.Tämä hillitsee yhdistelmärahastojen heilahteluja osakerahastoihin verrattuna.

Koska yhdistelmärahastot muodostuvat sekä koroista että osakkeista, niiden odotettavissa oleva tuotto ja riski sijoittuvat osakerahastojen ja puhtaitten korkorahastojen välimaastoon.Mitä suurempi osuus osakkeilla on rahastosta, sitä korkeampaa tuottoa voit odottaa.

Korkorahastojen riski ja tuotto

Korkorahastojen odotettavissa oleva tuotto ja riski vaihtelevat sen mukaan, minkä tyyppisiin korkopapereihin rahasto sijoittaa. Mitä pidempiä korkosopimukset ovat, sitä enemmän rahaston arvo heilahtelee korkotason muuttuessa.Riski ja tuotto vaihtelevat myös sen mukaan, kuinka todennäköistä on, ettei lainanottaja täytä sitoumuksiaan.

Yleisesti ottaen obligaatiorahastojen arvo heilahtelee enemmän kuin rahamarkkinarahastojen arvo, ja niiden odotettavissa oleva tuotto on vastaavasti korkeampi.