Hallintarekisteröinti

Hallintarekisteröinti (nominee) ODINin osuudenomistajarekisterissä

Jos norjalainen tai ulkomainen pankki, sijoituspalveluyritys, arvopaperirekisteri tai rahastoyhtiö toivoo hallintarekisteröintiä (nominee) norjalaisen sijoitusrahaston osuudenomistajarekisterissä, menettelyyn on haettava lupa Norjan rahoitusvalvontaviranomaiselta Finanstilsynetiltä.

Yksityiskohtaiset tiedot hallintarekisteröintiehdoista sekä näiden ehtojen laiminlyömisestä aiheutuvista seuraamuksista on esitetty määräyksessä, joka koskee hallintarekisteröintiä sijoitusrahaston osuudenomistajarekisterissä. Kyseinen määräys on luettavissa tästä. Alla lyhyt selvitys luvan saamisen ehdoista. Selvitys ei ole tyhjentävä.

Norjalaisen tai ulkomaisen yhtiön tulee lähettää kirjallinen hakemus Finanstilsynetille. Ulkomaisen yhtiön tulee liittää hakemukseensa seuraavat asiapaperit:
1) Yhtiön kotimaan valvontaviranomaisen selvitys, josta käy ilmi, että hakijalla on pankin, sijoituspalveluyrityksen, arvopaperirekisterin tai rahastoyhtiön toimilupa. Lisäksi hakijan tulee olla kyseisen viranomaisen valvonnassa.
2) Yhtiön kotimaan valvontaviranomaisen tai tuomiovaltaa käyttävän asianajajan vahvistus, ettei yhtiön kotimaan lainsäädännössä ole esteitä omaisuudenhoitajan sitoumukselle antaa edellä mainitun määräyksen mahdollisesti edellyttämiä tietoja.

Muiden kuin ETA-maiden hakijoiden tulee myös todistaa, että kyseisen maan määräykset vastaavat ETA-maiden rahanpesun estämistä koskevia toimintaperiaatteita. Jos tiedot on annettu jollakin muulla kuin jollakin pohjoismaisella kielellä tai englannin kielellä, hakijan tulee liittää hakemukseensa virallinen norjan- tai englanninkielinen käännös.

Hakemus lähetetään osoitteeseen:
Finanstilsynet
Postboks/P.O. Box 1187 Sentrum
N-0107 OSLO, NORWAY

Kysymykset voi osoittaa Norjan rahoitusvalvontaviranomaiselle:
Puhelin: (+47) 2293 9800
Faksi: (+47) 2263 0226
Sähköposti: post@finanstilsynet.no
www.finanstilsynet.no