Yleiset ehdot

ODIN Forvaltning ei anna web-sivuillaan konkreettisia sijoituskehotuksia tai -suosituksia. Sijoittaja tekee kaikki sijoituksensa ja päätöksensä vain ja ainoastaan omalla riskillä ja vastuulla.

Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta. Tuleva tuotto riippuu muun muassa osakemarkkinoiden kehityksestä, salkunhoitajien ammattitaidosta, rahaston riskinotosta sekä rahasto-osuuksien merkinnästä, hallinnoinnista ja lunastuksesta perittävistä kuluista. Kurssitappiot voivat muuttaa tuoton negatiiviseksi.

ODIN Forvaltning muistuttaa, että sivuston tiedot ovat peräisin luotettavista lähteistä. ODIN Forvaltning ei kuitenkaan takaa, että tiedot ovat täydellisiä, virheettömiä ja kulloinkin saatavilla. Näin ollen ODIN Forvaltning ei vastaa virheistä, puutteista eikä sivujen puutteellisesta saatavuudesta.

ODIN Forvaltningin sivuston tiedot on tarkoitettu yksinomaan niiden maiden sijoittajille, joissa rahasto on rekisteröity ja joissa rahastoa myydään ja markkinoidaan. Asiasta kerrotaan kunkin rahaston esitteessä.

ODIN Forvaltningin sivuilla olevien linkkien avulla pyrimme tarjoamaan asiakkaille lisätietoja. ODIN Forvaltning ei kuitenkaan vastaa kolmannen osapuolen laatimasta tai julkaisemasta aineistosta, vaikka ODIN Forvaltningin sivuston linkit johtaisivat kyseiseen aineistoon. Kolmas osapuoli on vastuussa siitä, että sen julkaisemat tiedot noudattavat voimassa olevia lakeja ja määräyksiä.

ODIN Forvaltning tai kulloinkin kyseessä oleva tietolähde pidättää kaikki sivuston sisältöön liittyvät oikeudet. Sivuston käyttäjä on velvollinen kunnioittamaan oikeudenhaltijoiden immateriaalioikeuksia, mukaan lukien ODIN Forvaltningin oikeuksia.

Tästä sivustosta syntyvät erimielisyydet ratkaistaan Norjan lainsäädännön mukaan. Oikeusistuimena toimii Oslon käräjäoikeus.